Dien jij God?

Jef de Vriese • 85 - 2009 • Uitgave: 21
Hopelijk leef je christelijk, maar dat betekent niet dat wat je nu doet datgene is waartoe God je roept. Een schrijnwerker kan heel integer zijn, maar dat is geen garantie dat hij zijn planken recht zaagt.
Je kunt je dienst aan God gebruiken om je eigen identiteit en waarde te bouwen. God dienen om Hem gunstig te stemmen en genade te verdienen. Dienen om afwijzing te voorkomen en erkenning van anderen te ontvangen. Dienen als alternatief voor persoonlijk geestelijk leven. Dienen als zoektocht naar zekerheid, veiligheid, beloning, erkenning, waardering, gezien worden, van belang zijn, etc.
God dienen kan een vorm van afgoderij worden. Dan wordt je roeping gestuurd door de vraag van de markt. Zorg en aandacht voor mensen omdat dat je een goed gevoel geeft. Tegemoetkomen aan druk van anderen omdat je hun goedkeuring nodig hebt. Veiligheid, geborgenheid, zekerheid, etc., in procedures en functies, in positie en invloed, in plaats van in God en intimiteit met Hem, voor Zijn aangezicht.
Je handelt in je spreken namens God, maar in dorre tijden zonder God. Je gaat gewoon door met je christelijk gedrag en je geestelijke woordenschat, maar zonder innerlijk leven. Niemand die het opmerkt, behalve jijzelf (of toch af en toe). Je pleegt geen moord, geen overspel, geen detecteerbare leugen. Indien je de dingen zou proberen te beheersen met wereldse reacties, wereldse moraal, zondige woorden, zichtbaar egoïsme, etc., valt dat op. In onze christelijke wereld hebben we echter geleerd onze behoefte om te controleren te verpakken in geestelijke woorden. Jij niet?

Jef De Vriese