Discipelschap in de zomer

Dirk van Genderen • 83 - 2007 • Uitgave: 9/10
Discipelschap in de zomer

Ik heb me er altijd over verbaasd dat veel kerken en gemeenten in de zomer vrijwel alle activiteiten op een laag pitje zetten. Een paar maanden geen Bijbelstudies, geen thema-avonden, minder bezoekwerk en een paar makkelijke zomerpreken. Alsof niet alleen je dagelijkse bezigheden een paar weken stil liggen, maar ook je geloofsleven vakantie krijgt.

Begrijp me goed: ik ben niet tegen vakantie. Een rustige periode om uit te rusten en nieuwe energie op te doen, is zeker gezond voor lichaam en geest.
Maar voor een discipel van de Here Jezus kan het levensgevaarlijk zijn om vakantie te nemen in het geloof. Misschien heb je Hem juist in de vakantie wel meer nodig dan anders om staande te blijven. Luister eens wat Efeze 6:11 zegt: ‘Doet de wapenrusting Gods aan, om te kunnen standhouden tegen de verleidingen des duivels.’ Wanneer we denken het in de vakantie wel wat rustiger aan te kunnen doen, laten we dan extra alert zijn op de verleidingen die de duivel op ons pad kan brengen. Hij zal er alles aan doen om ons tot zonde te verleiden. Overschat jezelf niet en denk niet dat je automatisch staande zult blijven.

Tegelijk kan de vakantieperiode ook een stimulans geven aan ons geloofsleven. Juist omdat we meer tijd hebben om in de Bijbel te lezen en eens een goed boek ter hand te nemen. En voor jongeren die een paar weken meedraaien in bijvoorbeeld campingwerk kan de zomertijd verrijkend zijn voor hun geloofsleven.

Als we de Here Jezus kennen, blijven we ook in de zomer Zijn discipelen. Het belangrijkste ‘kenmerk’ van een discipel is dat hij of zij steeds meer op Hem gaat lijken. Is er iets op tegen om dit prioriteit nummer 1 in de komende zomerperiode te laten zijn? Dat kan alleen door tijd met Hem door te brengen. Laat je daarbij maar stimuleren door de Here Jezus, Die Zelf vele uren doorbracht met Zijn Vader, op de berg. Zoek zo’n plekje, in de Bijbel ook wel binnenkamer genoemd, waar je alleen met Hem bent. Wanneer je (veel) tijd met Hem doorbrengt, zul je steeds meer Zijn beeld gaan vertonen.

Dirk van Genderen