Discriminatie

Peter de Haan • 81 - 2005/06 • Uitgave: 17
Discriminatie

Scheiding tussen mensen is snel gebeurd: tussen arm en rijk, eigen volk en migranten, dorp en stad, universiteitsdiploma en geen diploma, beroep en financiële draagkracht met gevolgen voor het sociale niveau, knap en lelijk met of zonder zonnebank of bodybuilding, gezond en ziek of gehandicapt etc. Ook op godsdienstig vlak kunnen we ons door de uiterlijkheden van een mooi gebed of door meeslepende prediking laten leiden in plaats van door geestelijke vrucht. In de wereld geldt de wet van de sterkste en het behalen van eigen voordeel. Partijdigheid en discriminatie worden gebruikt om het eigenbelang te dienen. Discriminatie alom.

God is helemaal anders. Hij gaat niet met ons om op basis van persoonlijke voorkeur. Niemand wordt speciaal begunstigd of voorgetrokken op basis van uiterlijkheden. God ziet het hart aan en iedereen krijgt dezelfde behandeling. God is onpartijdig in Zijn oordeel (Rom. 2:2) en indien wij in de wijsheid van God leven, zijn wij dat ook (Jak. 3:17). God aanvaardt geen steekpenningen (Deut. 10:17) en verwacht van ons dat wij diegene die maatschappelijk onbelangrijk is, op dezelfde wijze behandelen als diegene die hoog aanzien heeft (Deut. 1:17). Rechters moeten onpartijdig zijn (2 Kron. 19:7; Spr. 24:23; 28:21; Mal. 2:9) omdat God zelf onpartijdig is. God verdrukt en oordeelt de kwade en verwelkomt iedereen die Hem eert, ongeacht zijn land van herkomst (Hand. 10:34-35; Rom. 2:9-11; Kol 3:26; 1 Petr. 1:17). Wie Hem pas op het eind van zijn leven begi nt te dienen, wordt gelijk behandeld als wie Hem van jongs af aan dient (Matt. 20:13-16). Bij God is geen discriminatie.

Jef De Vriese