Dodelijke lekkernijen

Jan van Barneveld • 82 - 2006/07 • Uitgave: 13
Stroomversnelling
Dit artikel is geschreven in de eerste week van de door de VN afgedwongen en tot mislukking gedoemde wapenstilstand tussen Israël en Hezbollah (=Partij van god). Want er bestaat geen vrede tussen de afgod van de Islam en de levende God van Israël. Weer constateren we dat sinds 15-08-2005, de ontruiming van Gaza, profetische ontwikkelingen in een stroomversnelling zijn gekomen. Momenteel gaat alles zo snel dat wat we vandaag schrijven morgen achterhaald is. Waarschijnlijk is, als u dit leest, de oorlog weer opgelaaid. Nauwelijks was het bestand ingegaan of Hezbollah-terroristen begonnen weer te schieten. De Libanese regering, de VN en Frankrijk verzekerden dat ze niet van plan zijn Hezbollah te ontwapenen. Syrië en Iran staan te popelen om mee te doen. De verraderlijke Kofi Annan schreef Israël, dat ze pas mogen terugschieten na hem gevraagd te hebben. Waarschijnlijk zal deze wapenstilstand nog niet direct uitlopen op de valse vrede van de antichrist of op de overval van Gog en zijn Arabische bondgenoten. Wel komen er oordelen over de volken, inclusief Nederland. Die oordelen zijn dichtbij gebracht doordat de wereld de leugens over Israël als lekkernijen slikt. Gemene leugens, die Israël tot paria onder de volken maken, worden gretig door de internationale pers verspreid en door wereldleiders, bijna alle politieke en veel geestelijke leiders kritiekloos overgenomen. Zo komen die leugens in de harten van de mensen en voeden daar antisemitisme dat sluimert in zondige mensenharten. Immers: “de woorden van een lasteraar zijn als lekkernijen; zij glijden af naar de schuilhoeken van het hart” (Spr. 18:8). Zo wordt de wereld rijp gemaakt voor een jihad tegen Israël. Eerst ‘volken rondom Israël’ en dan ‘alle volken’ zullen tegen Juda en Jeruzalem oorlog voeren en te gronde gaan. Nu geldt: “Zijn oordelen gaan over de hele aarde” (Ps. 105:7).

Om Sions wil niet zwijgen
Velen hebben geen weerwoord hebben tegen die leugens. Daarom heeft het Zoeklicht besloten een herdruk van Om Sions wil niet zwijgen uit te geven. Een lezer merkte op: “Nu begrijp ik pas hoezeer we door de media worden voorgelogen.” Het boek is uitgebreid met een extra hoofdstuk, dat de profetische stroomversnellingen tussen augustus 2005 en juli 2006 beschrijft. Voor hen die dit belangrijke boek al hebben, is het nieuwe hoofdstuk apart als brochure uitgegeven. Schaf het boek aan, geef het aan vrienden en leg het op de boekentafel van uw gemeente. Want de leugens over Israël brengen de wereld aan de rand van de afgrond. Politieke en geestelijke leiders en in hun spoor hun volgelingen, slikken die leugens als lekkernijen. De Bijbel onthult hun boosaardige aard: “Een booswicht schenkt aandacht aan een bedrieglijke lip; valsheid leent oor aan de verderfelijke tong” (Spr.17:4). Booswichten en valsaards hechten geloof aan de leugencampagnes tegen Israël. Onwetenden hebben recht op eerlijke voorlichting.

Geschiedvervalsing
Door jarenlange herhaling zijn de volgende propagandaleugens ‘waarheid’ geworden. Iedereen spreekt en schrijft over:
• Bezette gebieden. Leugen. Bezet door wie? De bezetters van Judea, Samaria en Gaza waren van 1948–1967 Jordanië en Egypte. Tijdens de Zesdaagse Oorlog veroverde Israël die gebieden op Jordanië en Egypte en niet op de zogenaamde Palestijnen. Nu zijn het in politieke zin hoogstens ‘betwiste gebieden’. Volgens de Bijbel is het Gods land, bestemd voor Israël.
• Palestijnse volk. Er heeft nooit een Palestijns volk bestaan. Pas na 1964 gingen de Arabieren die binnen Israël woonden zich Palestijnen noemen. Overigens hebben zij al een staat, want in 1922 werd Jordanië voor die Arabieren gesticht.
• Palestijnse vluchtelingen. Er bestaat overvloedig bewijs dat de meeste Arabische vluchtelingen, die in 1948 en 1967 gevlucht zijn op advies van hun eigen leiders en door oorlogen veroorzaakt door Arabische landen. Dat probleem had opgelost kunnen zijn door het hulpgeld dat Arafat en de zijnen hebben gestolen.
• Palestijnse staat. Zo’n staat in Gaza, Judea en Samaria is vele malen aangeboden, maar afgewezen. Het hoofddoel van de terroristen is en blijft heel Israël te veroveren en Joden te vermoorden. Voor de meeste terroristen is dit zelfs een religieuze plicht.
Voor sommige lezers zal bovenstaande ‘kort door de bocht’ zijn. In Om Sions wil niet zwijgen worden deze geschiedvervalsingen uitvoerig gedocumenteerd en beargumenteerd ontmaskerd.

Meer leugens
• Mohammed al-Dura, een 12-jarig Palestijns jongetje, is nog altijd een ‘lichtend voorbeeld’ voor de Palestijnse jeugd. Een martelaar omgekomen door de wrede Israëli’s! U herinnert zich de beelden van de kleine Mohammed en zijn vader, angstig wegkruipend achter een drum. De jongen werd doodgeschoten. Israël kreeg de schuld. Het feit dat dit beeld in uw herinnering voortleeft bewijst de mediawaarde van het voorval van 30 september 2000. Later bleek uit onderzoekingen van o.a. een Duits tv-team, dat het arme knulletje door Palestijns geweervuur is gedood.
• Gemanipuleerde foto’s. Tragische foto’s van verwoestingen in Beiroet en van jammerende, professionele Arabische klaagvrouwen en van slachtoffers waren en zijn machtige wapens in de strijd tegen Israël.
• Het drama van Qana. Israël was te snel met de excuses voor de ’57 doden’ in Qana. De wereldpers schreeuwde moord en brand. Na onderzoek bleek dat er 27 doden waren. Het gebouw stortte pas 7 uren na de Israëlische aanval op dat Hezbollah bolwerk in. Het hele drama daarna was duidelijk door Hezbollah in scène gezet.
• Jenin was een uitvalsbasis van terroristen. April 2002 viel het Israëlische leger de plaats binnen om een einde aan de aanslagen te maken. Volgens gebruik van de terroristen hadden zij zich verschanst in de huizen van de burgers. Hysterisch werd Israël een massaslachting van honderden doden verweten. Later bleek dat er 27 terroristen waren gedood en 22 burgers, die in die huizen waren.
• Gaza-strand. U herinnert zich de kleine Huda Ghalia, huilend bij het dode lichaam van haar vader aan het strand te Gaza. Zeven leden van dat gezin en nog iemand zouden omgekomen zijn door kanonvuur vanaf een Israëlisch oorlogsschip. Weer excuses van Israël. Maar uit onderzoek bleek dat de zes schoten van het oorlogsschip die plek nooit hadden kunnen raken en dat de scherven in een lichaam aangetroffen niet van de Israëlische granaten afkomstig waren. Het drama was in scène gezet.
• Shabra en Shatilla waarbij niet Israël maar een ‘christelijke’ militie veel Palestijnen afgeslacht hebben, wordt regelmatig als voorbeeld van de wreedheid van Israël gebruikt. Inderdaad heeft Israël niet ingegrepen en Sharon is daarvoor veroordeeld.
• De berichtgeving rond de Hezbollah-oorlog was vol eenzijdig en vol anti-Israël venijn.

Dodelijk venijn
De inspirator van al die leugens is ‘de vader der leugen’. De hele wereld wordt nu betrokken bij de oorlog van Satan tegen Gods volk. Wie kunnen we nog geloven? “Uw Woord is de waarheid!” De God van Israël is een werk in en aan Zijn volk begonnen. Hij duldt niet dat Zijn Naam onteerd wordt en zal tot Zijn doel komen met Israël. Daarbij spelen onze gebeden en opstelling een belangrijke rol.

Jan van Barneveld