Doelgericht

Jef de Vriese • 87 - 2011 • Uitgave: 13
Moeite is onontkoombaar, maar God doet alles meewerken ten goede (Romeinen 8). Het is niet hopeloos als u op God kijkt. Gods reddingsplan voor u is vast en zeker. Hij staat er borg voor dat Hij u naar rustige wateren en grazige weiden leidt en ondanks de nabijheid van de vijand zal vullen met welbevinden in Zijn goede gaven (Psalm 23). Het is God die dit in Zijn almacht bewerkt, niet u. Niet u begint met God te dienen, maar God dient u (vgl. Handelingen 17:24-25; 1 Kronieken 29:11-14; Deuteronomium 8:12-18).
Alle dingen die u meemaakt zijn niet anders dan het soevereine bestuur van God in uw leven om u gelijkvormig aan Christus te maken. De hand van God staat boven alles. God staat in het middelpunt van de eeuwigheid en werkt de geschiedenis uit volgens Zijn doel. Zijn voornemen is het centrum van alle dingen, niet hoe u zich voelt, niet wat uw gaven zijn, niet of u er gelukkig van wordt, niet of u… Neen, het gaat alleen om wat Hij doet, het plan dat Hij heeft dat niemand tegen kan houden (Job 42:2).
Indien u God liefhebt, weet u dat God in een soeverein werk alles doet meewerken ten goede. U hoeft niet bang om u heen te kijken om uit te zoeken wat God wil. U moet naar boven kijken. Zijn doel is geopenbaard: gelijkvormigheid aan het beeld van Christus. Het doelgericht leven is niet met uzelf te bezig zijn, maar met God.

Jef De Vriese