Door genade

Jef de Vriese • 80 - 2004/05 • Uitgave: 2
Door genade

Door genade zijt gij behouden, door het geloof (Ef. 2:8-10). Toch is het niet de geloofsintentie die ons behoudt. Het is de verzoenende daadkracht van God, die ons in Christus rechtvaardigt, niet onze geloofskracht. De kracht van het zelf opgepepte ‘geloof’ vermag niets. Bijbels geloof heeft zelf niets meer in huis en schreeuwt het uit: "genade!". Na een dergelijke houding neemt God initiatief om ons de genade onverdiend toe te vertrouwen.
Zo zijn wij door genade behouden. Maar wij werken ook door genade. Wij kunnen aan God niets teruggeven, want alles wat wij geven heeft Hij al in ons bewerkt (Fil. 2:13).
Onze dankbaarheid is geen terugschenking aan Zijn liefde. Ze doet beroep op nog meer genade: de werking van Zijn Geest in ons, de uitvoering van de werken die Hij tevoren had bereid. Zodoende staan wij door onze goede werken nóg meer in het krijt tegenover de Schenker van alle genade.

Drs. Jef De Vriese