Dreiging en vertroosting

Dirk van Genderen • 83 - 2007 • Uitgave: 12
Dreiging en vertroosting

Tal van landen kampten de afgelopen maanden met extreme regenval en overstromingen. Elders waren hevige bosbranden door grote droogte en hitte. Er ontstond paniek op de beurzen. En dan was er nog de dreiging van oorlog en aanslagen.

Welke profetische betekenis hebben deze ontwikkelingen? Dan denk ik aan Jesaja 24. Daar wordt gesproken over ontlediging en verwoesting van de aarde. ‘De aarde treurt, verwelkt; de wereld kwijnt weg’ (vers 4).
Vers 5 geeft dan de reden aan: ‘Want de aarde is ontwijd door haar bewoners, omdat zij de wetten hebben overtreden, de inzetting ontdoken, het eeuwig verbond verbroken.’
Verderop in dit hoofdstuk lezen we nog over de sluizen in den hoge die worden geopend en de grondvesten der aarde die beven. Zien we iets van de oordelen van God die over de aarde gaan? Lees in dit verband ook Matteüs 24 en Lucas 21, waar de Here Jezus spreekt over de tijd die direct vooraf gaat aan Zijn wederkomst.

Volgens verscheidene deskundigen, onder wie de voormalig expert van de Israëlische Veiligheidsdienst Juval Aviv, neemt de kans op aanslagen in Amerika sterk toe. Er wordt rekening mee gehouden dat dit nucleaire aanslagen kunnen zijn.
In het Midden-Oosten lijkt een oorlog tussen Israël en wellicht Syrië en/of Iran en Hezbollah slechts een kwestie van tijd te zijn. Opmerkelijk is de hernieuwde militaire opkomst van Rusland, zeker nu onlangs bekend werd dat Rusland weer een militaire basis in Syrië heeft. Baant dit de weg naar Ezechiël 38 en 39, waar het gaat over de aanval van Gog op Israël? Wordt het wereldtoneel wellicht klaargemaakt voor de antichrist?

Wij weten niet hoe snel de ontwikkelingen zullen gaan en of er inderdaad een nieuwe oorlog komt en nieuwe aanslagen plaats zullen vinden. Openbaring 18 spreekt over één uur (vers 10), waarin het oordeel komt over Babylon. Laten we niet wachten tot het zover is, maar de Here nu zoeken, Hem volgen, dienen en liefhebben. En net als de wijze maagden zorgen dat we olie in onze lampen hebben (Matteüs 25), zodat we bereid zijn om te Here Jezus te ontmoeten wanneer Hij komt. Laat de verwachting van Zijn spoedige komst ons vertroosten (1 Tessalonicenzen 4:18).

Dirk van Genderen