Duidelijke taal van minister Ariël Sharon

Feike ter Velde • 75 - 1999/2000 • Uitgave: 2
Israëls minister van Buitenlandse Zaken, Ariël Sharon, heeft voor het eerst de ambassadeurs van de Europese Unie in Israël schriftelijk trachten duidelijk te maken hoe Israël denkt over de eigen veiligheid en ook over de veiligheids-zónes, die Israël nodig acht in welke toekomstige overeenkomst met de Palestijnen dan ook. Aan de oostgrens met Jordanië, langs de rivier de Jordaan, om de grens daar te kunnen controleren als ook in westelijke richting, vanaf de heuveltoppen Israëls kustvlakten en steden, met de strategische wegverbindingen.

Antwoordend op de desbetreffende vraag van de Europese Unie hoe Israël de VN-resolutie 181 uit 1947 denkt uit te voeren, die gaat over het originele verdelingsplan van Palestina, zei Sharon dat Israël deze resolutie volstrekt van de hand wijst. Reden: de resolutie werd destijds en wordt nog steeds door de Arabische Staten afgewezen, als gevolg waarvan in 1948 zeven Arabische landen aan Israël de oorlog verklaarden en het land binnenvielen. De Europese opvatting dat een eigen Palestijnse Staat Israëls veiligheid zou dienen, gaat voorbij aan het feit dat Israël en zijn burgers op geen enkele wijze kunnen vertrouwen op de Palestijnen, ook niet op de Europese landen, noch op enig ander land. Israël dient zelf voor de eigen veiligheid te zorgen, zoals ieder ander land dat ook doet. Sharon legde er de nadruk op dat Israëls veiligheidseisen erop gebaseerd dienen te zijn ook aan onverwachte ontwikkelingen in de toekomst het hoofd te bieden.

Feike ter Velde