Duidelijkheid nodig!

prof.dr. Hendrik Koorevaar • 81 - 2005/06 • Uitgave: 11
Duidelijkheid nodig!

Gaat rondom Sion en trekt eromheen, telt haar torens, richt uw aandacht op haar voormuur, doorwandelt haar paleizen” - Uit Psalm 48


Hoe sterk zijn de muren en de torens van je geestelijk leven? Hoe sterk zijn de muren en de torens van je gemeente? En van je kerk(genootschap)? In de laatste helft van de 20ste eeuw is het historische christendom tot een randverschijnsel in West-Europa geworden. Het is door opeenvolgende golfbewegingen van de kaart geveegd. Wat door de Islam in de 7de en 8ste eeuw in West-Azië en Noord-Afrika is gebeurd, is in de 19de en 20ste eeuw door het (post) modernisme en de historische kritiek op de bijbel in West-Europa gebeurd. De rots is zand geworden en het zand werd drijfzand, waarin mensen ten slotte wegzakten. Veel kerken zijn in elkaar gestuikt en zijn nog maar een schijntje van wat ze waren. Het bijbelgetrouwe christendom kan redelijk standhouden, maar weten we zeker dat ons niet hetzelfde lot staat te wachten? Hoe sterk zijn onze muren en torens? In Psalm 48:13-14 staat: “Gaat rondom Sion en trekt eromheen, telt haar torens, richt uw aandacht op haar voormuur, doorwandelt haar paleizen.” Het blijkt uit het voorafgaande dat de stad van onze God schoon door zijn verhevenheid en een vreugde voor de ganse aarde is. Het is de stad van de grote Koning. Als de vijanden op het punt staan een aanval te doen en zij een blik op de stad te doen, dan slaat hun de schrik om het hart. God zelf verslaat hen. Hoe komt dat? De stad heeft sterke torens en muren. Daarbinnen zijn krachtige paleizen. Die stad is schitterend en onoverwinnelijk. Daarom de oproep om haar torens te tellen en de aandacht op de voormuur te richten. Die zijn sterk. Maar wat doen we als die torens en muren zich in zorgelijke toestand bevinden, of als die de eerste tekenen van verval vertonen? We moeten onze torens en muren gaan herstellen, verbeteren en nog sterker te maken. Er moeten nieuwe torens gebouwd worden op die plekken, die blijken kwetsbaar te zijn en een nieuwe voormuur, omdat een enkele muur niet meer in de moderne tijd kan standhouden. Het gaat om de drie gebieden en ik wil telkens een voorbeeld geven.

1) De grote daden van God op historisch gebied. Het eerste artikel van het geloof wijst op God, de Schepper van hemel en aarde. God is niet alleen Schepper algemeen, maar heel concreet: Hij deed dat in zes dagen. Elke uitrekking van de schepping door een langere tijd, brengt een uitrekking van het Godsbeeld met zich mee. Hier ontstond in het verleden de bres die tot aftakeling leidde.

2) De heilige geboden op zedelijk gebied. Het gebod van huwelijkstrouw wordt afgeschermd door het gebod om geen gemeenschap vóór het huwelijk te hebben (Ex. 22:16-17, Deut. 22:28-29, en dat wordt weer afgeschermd door de oproep om voor het huwelijk niet te gaan vrijen (Hooglied 2:6-7). De huidige seksuele vloedgolf die als macht over de wereld zwiept zal alleen door de bovengenoemde dijk van een gelovige en gemeente gestopt worden. Wordt die golf niet gestopt, dan zal die alles meesleuren.

3) Het heil. Jezus is de exclusieve Redder en Heer. Geen andere godsdienst of filosofie vormt een alternatief of parallel, ook het Judaïsme niet.

Wie wil gaan bouwen, zal standhouden, overwinnen en groeien, ook in de 21ste eeuw. God is namelijk met die stad.

Prof.dr. Hendrik Koorevaar
Dr. Koorevaar is verbonden als professor en vakgroepvoorzitter Oude Testament aan de Evangelische Theologische Faculteit in Leuven (België)