Een aantrekkelijk Evangelie…

Dirk van Genderen • 85 - 2009 • Uitgave: 19
Een aantrekkelijk Evangelie…

‘We moeten het Evangelie aantrekkelijk maken voor de wereld.’ U kent deze opvatting wel. Toch is dit een gevaarlijk idee. Waarom? Omdat het Evangelie voor de wereld nooit aantrekkelijk is te maken. Zeker, wij zullen ons in moeten spannen om de wereld te bereiken met het Evangelie. Maar laten we daarbij nooit concessies doen aan de inhoud van het Evangelie.

Paulus is hier heel duidelijk over in 1 Korintiërs 1. In vers 18 lezen we: ‘Want het woord des kruises is wel voor hen die verloren gaan, een dwaasheid, maar voor ons, die behouden worden, is het een kracht Gods.’
Wanneer hier staat dat degenen die verloren gaan het woord van het kruis dwaasheid vinden, dan geven wij dat vaak een invulling als dom, suf, belachelijk, ouderwets… Toch zit in het woord dwaasheid ook een wat andere betekenis, namelijk moreel slecht. Zo denkt men over de boodschap van het Evangelie.
Om ons heen zien we gebeuren dat het kwade goed wordt genoemd en het goede kwaad. Het licht wordt voorgesteld als de duisternis en de duisternis als het licht. ‘Wee hun,’ zegt de profeet Jesaja in Jesaja 5:20, ‘omdat zij het woord van de Heilige Israëls hebben versmaad’ (vers 24).

We worden er toch steeds meer mee geconfronteerd dat de wereld het kruis, de boodschap van het Evangelie, moreel verwerpelijk vindt. Zolang we ons maar beperken tot een ‘aardige Jezus’, tot Gods liefde, naastenliefde en vrede is er niets aan de hand. Dan gaan de handen nog wel op elkaar. Zolang je maar niet aankomt met zonde en de oproep tot geloof en bekering. Zolang je maar niet laat horen dat christen-zijn ook inhoudt het houden van Gods geboden.

En wat gebeurt er vervolgens in allerlei kerken, gemeenten en christelijke organisaties: in een poging de wereld te bereiken, gaat men een eenzijdig Evangelie verkondigen, met zeer grote nadruk op Gods liefde, om een zo aantrekkelijk mogelijk Evangelie te brengen. Dat is echter een levensgevaarlijke aanpassing van het Evangelie, omdat een eenzijdig Evangelie een ander Evangelie wordt. En ‘wie een ander Evangelie brengt, zij vervloekt’ zegt Paulus in Galaten 1:8!
We willen de dwaasheid, de aanstoot, de ergernis van het kruis weghalen, in een poging het Evangelie aantrekkelijk te maken voor de wereld. Maar zo’n boodschap is krachteloos en zal geen mens veranderen. Wij prediken de gekruisigde Christus, zegt Paulus met grote nadruk in 1 Korintiërs 2:23, ‘voor de Joden een aanstoot, voor heidenen een dwaasheid, maar voor hen, die geroepen zijn, Joden zowel als Grieken, (prediken wij) Christus, de kracht Gods en de wijsheid Gods.’

Juist terwijl ik dit opschrijf, krijg ik een bericht binnen uit Amerika, met beeld, van een tornado die op 19 augustus jl. de Evangelisch Lutherse Kerk in Minneapolis trof, waar precies op dat moment gestemd zou gaan worden over een rapport betreffende homoseksualiteit. Dat rapport bepleitte ruimte binnen de kerk voor verschillende visies op homoseksualiteit en homorelaties, omdat dat de kern van het geloof niet zou raken. Om 14.00 uur stond de stemming op het programma. En exact om 14.00 uur werd de conferentie getroffen door die tornado. Volkomen onverwacht was deze ontstaan. Weerkundigen zeiden nooit zoiets te hebben meegemaakt. Verscheidene conferentietenten buiten het gebouw werden totaal verwoest. De hoge spits op het Lutherse Kerkgebouw, met een kruis erop, kon de hevige windstoten niet weerstaan. De spits brak, maar bleef nog wel aan de toren hangen, waarbij het kruis niet rechtop meer stond, maar naar beneden bungelde. Niemand raakte gewond. God was de conferentiegangers nog genadig. In de stemming, die later toch nog volgde, werd het voorstel met 66,67 procent aangenomen, precies genoeg voor de vereiste tweederde meerderheid. En twee dagen later besloot de conferentie dat ook homoseksuele voorgangers welkom zijn in de Evangelische Lutherse Kerk van Amerika.

Dit bericht zette mij aan het denken. Was dit een waarschuwing van God? Ik houd daar serieus rekening mee. God laat niet met Zich spotten. Laat dat ook een waarschuwing voor ons zijn, om onverkort vast te houden aan Zijn heilig Woord, van begin tot eind.
Later las ik de reactie van John Piper op dit gebeuren in Minneapolis. Hij is voorganger van een gemeente in de nabijheid van het getroffen gebouw. Piper schrijft: ‘Ik zie deze storm als een zachte, maar stevige waarschuwing aan de Lutherse Kerk en aan ons allen: keer je af van het goedkeuren van zonde.’

Dirk van Genderen