Een belangrijke profetische stap

Feike ter Velde • 80 - 2004/05 • Uitgave: 23
Een belangrijke profetische stap

Tijdens een feestelijke bijeenkomst is in Israël op 13 oktober 2004 het Sanhedrin weer opgericht. Dit hoogste juridische lichaam binnen het Joodse geloof, bestaat uit 70 +1 leden. Deze Raad, zoals het Sanhedrin in het N.T. genoemd wordt, is samengesteld uit alle denominaties en lagen van het Judaïsme. Hoogleraren op bijna elk wetenschappelijk gebied, orthodoxe en ultra-orthodoxe rabbijnen, maken deel uit van dit belangrijke Joodse instituut. Alle leden zijn naast hun vakgebied ook bijbelgeleerden. Rabbi Chaim Richman van de ‘Getrouwen van de Tempelberg’ merkte op, dat ‘het de juiste tijd lijkt om te doen, een tijd naar Gods wil’. Dit Sanhedrin heeft zeer belangrijke onderwerpen op de agenda staan. We noemen er een paar:
• De exacte lengte van de bijbelse el. Dit is van groot belang, o.a. om te bepalen waar de plaats van het altaar op het Tempelplein was.
• De ‘verloren Joodse stammen’ overal ter wereld.
• Het herstel van de Davidische monarchie.
• Verenigen van de religieuze partijen.
• Hulp aan Joden die in vroegere eeuwen.
gedwongen zijn zich tot een andere godsdienst te bekeren.
• Men kon het nog niet eens worden over een vernieuwing van het Paasoffer en besloot deze zaak op te schorten totdat de exacte plaats van het altaar is vastgesteld.

De herleving van het Sanhedrin is een belangrijke profetische stap. We noemen maar één van de profetische betekenissen van deze ontwikkeling. Het was immers het Sanhedrin dat Jezus veroordeelde. Er zal dus een Sanhedrin moeten zijn om die veroordeling weer recht te zetten. Jezus geeft dit aan als Hij zegt: "Gij zult Mij van nu aan niet meer zien, totdat gij zegt: ‘Gezegend Hij, die komt in de naam van de Here’ (Matt.23:39).

FtV