Een bijzondere tijd!

Feike ter Velde • 80 - 2004/05 • Uitgave: 17
Een bijzondere tijd!

Het is een heugelijke verjaardag geweest. De tachtigste jaargang van Het Zoeklicht viel samen met de honderdjarige herdenking van de opwekking in Wales. Het Nederlands Dagblad – u weet wel, de krant voor betrokken christenen – besteedde positieve aandacht aan de opwekking van Wales in vier artikelen. Die opwekking, die over de hele wereld golfde, is nauw verbonden aan het ontstaan van Het Zoeklicht. In de Tijdspiegel komen we daarop terug. We hadden een goede samenkomst in Het Brandpunt.

Met een overtuigende meerderheid is George W. Bush gekozen voor een tweede termijn als president van de Verenigde Staten. Ik heb enkele bijbelgetrouwe Amerikaanse christenen opgebeld en iedereen was daar ontzettend blij met de uitslag. Maar in een commentaar hier stond: "Voor 49 procent van de Amerikanen is dit een ramp. Zij werden niet opgewonden van Kerry. Maar ze haatten, en haten, Bush. Uiteindelijk draaide het vooral om Bush' geloof en moraal, precies de eigenschappen waar zijn tegenstanders ziek van worden". En dat is precies waarover het gaat. Ook in ons land en in heel Europa. Die haat vinden we hier ook, vooral tegen christenen in de politiek.

We hebben dramatische weken achter de rug en toch heeft een meerderheid van de christenheid niet in de gaten wat er is gebeurd en wat er nog verder gaat gebeuren. Dat is zorgelijk. De Europese Grondwet werd ondertekend op de plaats waar eertijds in het Romeinse Rijk de wetten werden uitgevaardigd (Tijdspiegel). Diezelfde week werd een Roomskatholieke topjurist afgewezen als Eurocommissaris op het punt van zijn levensbeschouwelijke opvattingen (huwelijk, gezin, homoseksualiteit). Daarmee wordt in feite onze veelgeprezen antidiscriminatiewet overtreden. Die garandeert immers vrijheid in denken juist op het gebied van geloof en levensbeschouwing. Miljoenen katholieken in de EU hebben dezelfde opvattingen als de Buttiglione. Hij discrimineerde niemand. Hij gaf antwoord op vragen (overigens vooraf afgesproken strikvragen vanuit het linkse/liberale kamp). Hij gaf een eerlijk antwoord op grond van zijn christelijke overtuiging. Alle democratische regels werden opzij gezet en men handelde totalitair, waarvoor een meerderheid werd gevonden. De geest van de Verlichting – de geest van het humanisme – boekte een overwinning vanwege deze meerderheid in het EU-parlement. Het ging niet om politieke zaken, maar over morele kwesties. De Europese Unie heeft nu haar eigen fundamentalisten, ‘verlichtingsfundamentalisme’, noemde columnist Van Doorn hen in dagblad Trouw. "Die beslissing is een uiting van onverdraagzaamheid ten aanzien van andersdenkenden", schreef hij. Een ander behartigenswaardig citaatt in diezelfde column: "De Europese samenwerking, die ooit als een christen-democratisch project van start ging, lijkt geleidelijk in antichristelijk vaarwater terecht te komen".
De Europese Unie op weg naar de karaktertrekken van het Beest uit de zee. Het wordt tijd dat allen die zich christen noemen opnieuw hun Bijbel gaan lezen, zowel met het oog op de publieke moraal als met het oog op de profetie. Wie het ziet zal met mij zeggen: "We leven in een bijzondere tijd".

Namens de Redactie
ftv