Een duidelijk doel

Peter de Haan • 86 - 2010 • Uitgave: 24
December is voor velen een drukke maand. Kijk maar rond in de winkels in aanloop naar pakjesavond, kerst en oudejaarsavond. Op het werk moeten verder nog de laatste dingen worden afgerond, zodat het nieuwe jaar met een schone lei kan beginnen. Ook in de kerken is het een drukte van belang. Van groot belang zou ik zelfs zeggen, omdat er rond de Kerst veel activiteiten zijn om de buitenkerkelijken naar binnen uit te nodigen. Ik wil u vragen om gebed voor deze activiteiten en vooral de voorbereidingen erop, opdat de organisatiecommissies duidelijk het doel voor ogen houden dat het Evangelie gebracht moet worden. De kerstzangavond of kerstnachtdienst moet meer zijn dan alleen het meezingen van de oude, vertrouwde kerstliederen. Dé boodschap is dat de Here Jezus voor ons, voor ú is gekomen.
Ik permitteer me hierbij een klein beetje reclame voor ons eigen kerstnummer. Het verspreiden ervan kan bijdragen in het gericht blijven op dit doel. Op pagina 21 geven we vast een klein voorproefje. Ook nog even een praktische mededeling. Het kerstnummer is een extra dik dubbelnummer, 25 en 26 in één. Deze wordt over drie weken bij de abonnees bezorgd.
In dit Zoeklicht begint Anton van de Haar met een serie artikelen over Henoch. De geschiedenis van Henoch vertelt ons meer over de toekomst van de Gemeente dan over Israël, terwijl we hem toch al in Genesis terugvinden. Feike ter Velde heeft het wel over Israël, met name over Jeruzalem. Deze stad is sinds 1967 het grootste twistpunt in het Midden-Oosten, maar kent ook een grootse toekomst als stad van de Grote Koning. Jef De Vriese haalt de profeet Jeremia aan. Ben jij zo’n man of vrouw in deze wereld?

Peter de Haan
Eindredacteur Het Zoeklicht