Een fundamenteel verschil

Peter de Haan • 83 - 2007 • Uitgave: 15
Een fundamenteel verschil

Onlangs was het nog uitgebreid in het nieuws. Volgens bisschop Muskens kunnen we de Here God net zo goed aanspreken met ‘Allah’. Ook in Het Zoeklicht heeft u daarover kunnen lezen. Ook veegt een (steeds groter) deel van de Nederlanders moslims op één hoop met de van-kaft-tot-kaftchristenen. In dit themanummer wordt uitgebreid ingegaan op de wezenlijke verschillen tussen het christendom en de islam.
Het grootste verschil is de plaats die Jezus inneemt. Een fundamenteel verschil, het gaat immers om onze redding. Die is alleen mogelijk door het offer dat Hij heeft gebracht. Niet door God met goede daden gunstig te stemmen, of vijfmaal daags te bidden, of een zogenaamde ‘heilige plaats’ te bezoeken.
Met dit nummer willen wij u inzicht geven in een steeds groter wordende godsdienst in ons land. Maar ook bouwstenen om moslims te vertellen van Gods liefde. Een boodschap die het hart raakte van Reza, zo lezen we. Maar net zo belangrijk voor onze (moslim)buren.

Peter de Haan
Eindredacteur Het Zoeklicht