Een gebed

Feike ter Velde • 75 - 1999/2000 • Uitgave: 6
Dominee Joe Wright van de Central Christian Church was dit jaar gevraagd om de zitting van de Senaat van de staat Kansas in de Verenigde Staten te openen met gebed. Het gebed sloeg in als een bom. De daarop volgende weken ontving de Central Christian Church meer dan vijfduizend telefoontjes. Daarvan waren er slechts zevenenveertig min of meer negatief. Hier volgt de tekst van het gebed:
"Hemelse Vader, we naderen vandaag tot U om vergeving te vragen. Wij smeken U of U ons wilt leiden en verlichten.

Wij weten dat U in Uw Woord zegt:
"Wee degenen, die het kwaad goed noemen!"

En dat is nu juist wat wij gedaan hebben. We zijn ons geestelijk evenwicht kwijtgeraakt. We hebben normen en waarden volledig omgekeerd. We lachen om de absolute waarheid van Uw Woord en we noemen dat pluralisme. We aanbidden andere goden en we noemen dat een multiculturele levenshouding. We tonen begrip voor allerlei perversiteit of moedigen het zelfs aan en we noemen dat een alternatieve levensstijl. We buiten de armen uit en noemen onze rijkdom een lot uit de loterij. We trekken ons niets aan van de nood van anderen en we noemen dat een gezond opkomen voor je eigen belangen. We doden onze ongeboren kinderen en noemen dat onze vrije keuze. We schieten artsen, die aborteren, neer en we praten dat goed, alsof het doel de middelen zou heiligen.

We laten onze kinderen opgroeien zonder vaste regels en tucht en we beweren dat dit goed is voor de ontwikkeling van hun zelfbesef. We misbruiken onze macht en we noemen dat politiek gezond verstand. We begeren de bezittingen van onze buren en we noemen dat ambitie. We vervuilen de atmosfeer waarin we leven met pornografie en we noemen dat vrijheid van meningsuiting. We nemen een loopje met de waarden van ons voorgeslacht, die we als ouderwets betitelen en we beschouwen onszelf als verlichte mensen, die met de tijd zijn meegegaan. 0 God, kom opnieuw tot ons! Ken onze harten. Reinig ons van elke zonde. Maak ons vrij. Geef wijsheid aan deze senatoren, zodat hun beslissingen ons leiden naar wat U wilt. Ik vraag U dat in de Naam van Uw Zoon, de levende Verlosser, Jezus Christus. Amen."

Feike ter Velde / bron: ERO-nieuwsbrief