Een geheel andere Kerst

Dirk van Genderen • 83 - 2007 • Uitgave: 19
Een geheel andere Kerst

Het lijkt erop dat naarmate de ontkerkelijking toeneemt, Kerst uitbundiger gevierd wordt. Hoe leger de kerken worden, hoe voller de huizen staan met kerstattributen. Kennelijk is de geseculariseerde mens toch op zoek naar licht in de duisternis.
En de commercie speelt er handig op in. In oktober, meer dan twee maanden voor Kerst, veranderden warenhuizen al in kerstmarkten. Kerst wint het van Sinterklaas.

Het is de vraag hoeveel mensen, ook christenen, echt uitzien naar de kersttijd. Velen voelen zich verplicht mee te gaan in alles wat wordt verwacht: lekker en vooral veel eten, allerlei (verplichte) bezoekjes, veel kerkdiensten en voor de zoveelste keer allerlei nieuwe (prijzige) kerstspullen aanschaffen.

Hoe is dat bij ons? Het kan voor het gezicht ook in onze huizen erg licht zijn in de laatste weken van het jaar. Een kerstboom met veel lichtjes, tal van kaarsen en nog veel meer. Maar dat is nog geen garantie dat het ook geestelijk licht is in ons leven. Misschien schreeuwt ons hart wel naar Gods licht en naar Zijn vrede.
Als we Christus hebben leren kennen, worden we opgeroepen geheel anders te zijn (Ef. 4:20). En denk niet dat ik tegen kaarsjes en lichtjes in de kersttijd ben. Maar misschien is het wel hoog tijd voor een nieuwe bezinning op Kerst. We moeten maar eens na gaan denken over hoe we dat anders-zijn tijdens de kerstdagen vorm kunnen geven.

Pas in de vierde eeuw werd de viering van de geboorte van de Here Jezus een feit. Nergens in het Nieuwe Testament lees je de opdracht om dit te vieren, in tegenstelling tot het gedenken van het lijden en sterven van de Here Jezus. Uit de kerkgeschiedenis is bekend dat er telkens opnieuw christenen waren die zich verzetten tegen de viering van Kerst.
Erg zinvol lijkt het me niet om nu te pleiten voor de afschaffing van het kerstfeest. We kunnen beter zoeken naar mogelijkheden om ons anders-zijn een concrete invulling te geven. En dan ook nog op zo’n manier dat we niet-christenen er geen aanstoot aan geven en ze hopelijk ook nog kunnen interesseren voor de echte boodschap van Kerst.
Laat het maar weten wanneer u hier ideeën over heeft. Wie weet, kunnen we er D.V. richting een volgende Kerst, als we dan nog niet bij de Here zijn, nog eens op terugkomen.

Dirk van Genderen