Een kerk zonder christenen

Kees Middelbeek • 80 - 2004/05 • Uitgave: 11
Een kerk zonder christenen

I want to be ready when Jesus comes zongen we vierstemmig en uit volle borst met een groep enthousiaste ouderen en jongeren. De houten planken van het podium kraakten onder het gewicht en de krachten die vrij kwamen door het dansen op de muziek. Het is altijd opmerkelijk hoe bewegelijk blanke mensen worden als ze ‘zwarte’ muziek gaan zingen. Alsof we even kunnen ontsnappen aan ons culturele keurslijf.

Toch zong ik met gemengde gevoelens mee. Het was heerlijk om met een groep mensen God te loven en de teksten van liederen als ‘something inside so strong’ en ‘stand by me’.

Dit koor waarin we stonden te zingen was een gospel workshop van een muziekschool in de buurt. De mensen die kwamen waren niet gezocht in de kerken maar in koren in de regio. Het is dus niet uitgesloten dat er kerkelijk betrokkenen bij aanwezig waren maar erg waarschijnlijk was dat niet: het bleek ook nergens uit.

Ik vond het heerlijk om te zingen, maar de gedachte dat er mensen hun gehoor stonden toe te zingen dat ze klaar wilden zijn voor de dag dat Jezus komt, om geen andere reden dan dat ze het een leuk liedje vonden, deed mij soms huiveren. In het Engels bestaat er de uitdrukking, dat als iets loopt als een eend en kwaakt als een eend het dus wel een eend moet zijn. Met mensen is dat niet zo. Niet onze manier van lopen of zingen bepaald of we kinderen zijn van God. Het geschreven zijn in het Boek van het Leven is van belang.

Toch zal de tijd komen dat God de meest verstokte goddelozen bij elkaar zal verzamelen om zijn lof te zingen. We komen de voorzegging daarvan tegen in de gelijkenis die Jezus vertelt over de koning die een bruiloftsfeest organiseerde voor zijn zoon. We weten allemaal hoe dat verhaal gaat. De gasten hadden geen tijd en zin om te komen en lieten het afweten. De koning laat daarom hun stad in brand steken en stuurt de boden nog een keer om mensen te zoeken. Het maakt nu niet uit wie er komen: De bruiloftszaal moet vol worden. Al de ongeregelden, kreupelen en ondeugdelijken, worden van straat gehaald, en dan wordt het opmerkelijk, er staat dat ze gedwongen werden (…) om binnen te gaan.

Ik heb dat lange tijd nooit zo goed begrepen. Waar lezen we in de brieven van Paulus, ja zelfs elders in de evangeliën of waar dan ook in de Bijbel dat God mensen dwingt om in te gaan in zijn koninkrijk? Maar als we de gelijkenis nog eens lezen dan blijkt er ook niet te staat dat ze gedwongen werden in te gaan in het koninkrijk, maar dat ze gedwongen werden om in te gaan in de bruiloftszaal.

Deze gelijkenis spreekt over de bruiloft van het Lam. De Koning in het verhaal is God de Vader die een bruiloftsfeest heeft georganiseerd voor zijn Zoon: het Lam en diens bruid: het nieuw Jeruzalem.
Als Jezus’ komt, aan het eind van wat de Bijbel de grote verdrukking noemt, zal Hij de stad van de genodigde die niet wilde komen (de hoer Babylon) verbranden. En dan gaat iedereen, goed of slecht, die de verdrukking heeft overleeft, het duizend jarige vrederijk in.
Voor dit duizend jarige vrederijk begint staat er in de Openbaring dat de bruiloft van het Lam is gekomen en dat zijn vrouw zich heeft klaargemaakt (19:7). Na dit vrederijk staat er, daalt de bruid uit de hemel, getooid als een bruid, die voor haar man versierd is (21:2).

De bruiloft van het Lam is niet zomaar een ‘feestje’ maar FEEST van duizend jaar waarin de mensen God zullen loven, zijn werken zullen kennen en mogen genieten van zijn genade.

De oorspronkelijke gasten waren het niet waard. Na die duizend jaar zullen ‘zij die gedwongen waren binnen te gaan’ de kans hebben te bewijzen dat zij God hebben leren dienen met heel hun hart. De slang zal voor een korte tijd worden losgelaten op aarde en iedereen zal zelf de balans moeten opmaken wat ze willen. Velen zullen de bruiloft hebben meegemaakt maar het koninkrijk niet waard zijn: ze lopen massaal achter de satan aan. Vuur daalt uit de hemel over hen neer staat er in de Openbaring. Het oordeel zal komen over velen die stonden te zingen.

De vraag is: bent u het waard? Staat u met uw hele hart te zingen ‘I want to be ready’? Zij die ready waren, mogen ingaan in het nieuw Jeruzalem.

Kees Middelbeek