Een onderhuidse chip voor iedere wereldburger?

Feike ter Velde • 82 - 2006/07 • Uitgave: 24
Zover is het nog niet, maar de ontwikkelingen rond persoonsidentificatie voltrekken zich in een uitzonderlijk hoog tempo. De overheid verstrekt alleen nog paspoorten voorzien van een chip met biometrisch kenmerk (gelaatsscan). Chiptechnologie wordt massaal toegepast. Er worden al identificatiechips bij mensen geïmplanteerd. Steeds meer gegevens over burgers worden in computerbestanden opgeslagen. De oorzaken zijn bekend: onze afhankelijkheid van computers, terrorisme, criminaliteit en de groeiende behoefte aan veiligheid. Dat moderne identificatiesystemen veel voordelen bieden, valt niet te ontkennen. Zij kunnen echter ook worden gebruikt om mensen te controleren en manipuleren. Nu al neemt de druk toe op belangrijke grondrechten, zoals de vrijheid van meningsuiting en bescherming van de persoonlijke levenssfeer. Tegelijk groeit de behoefte aan een centraal wereldgezag en een krachtige leider om de immense wereldproblemen het hoofd te bieden. Hoe gaan christenen om met deze ingrijpende ontwikkelingen?
Jaap Spaans plaatst de huidige ontwikkeling in Bijbels-profetisch perspectief.