Een onoplosbaar probleem (?)

Joop Schotanus • 81 - 2005/06 • Uitgave: 4
Een onoplosbaar probleem (?)

Het is nu 60 jaar geleden dat niet alleen wij, maar ook de Duitsers zelf, bevrijd werden. Zij werden bevrijd van een hartgrondige indoctrinatie. Er kwam een einde aan een duivels opgezette propagandamachine, die vanaf het begin van de jaren dertig door de media op gang gebracht was. Hierdoor werd hun denken jarenlang gebombardeerd met de Nazi-ideologie. De propagandamachine sluit aan bij de sluimerende gevoelens van anti-semitisme bij een groot deel van het volk. Voor velen gold de slogan: het Arische volk boven alles. Wie zich tegen die ideologie durfde te verzetten, was een verrader van het volk. De rechten van het individu vielen weg. Ook voor de dertig à veertig procent, die het beslist niet met de gang van zaken eens was. Voor hen golden ook de woorden van Hitler: “Du bist nichts, das Volk ist alles”.

Denazificering
Daar staan dan in mei 1945 de Duitse burgers, omringd door puinhopen en door Amerikaanse, Engelse en Canadese soldaten. Men wordt verdoofd wakker uit een afschuwelijke droom. Sommigen zijn zo gehersenspoeld, dat men jaren nodig heeft om daarvan los te komen. Er moest een proces op gang gebracht worden om de jarenlange indoctrinatie ongedaan te maken. Om zich vrij te kunnen maken van wat voor velen op den duur vanzelfsprekend was geworden. Langzamerhand ontdekte men dat men bezeten was geweest van een duivelse ideologie en dat alle ellende van Duitsland aan de eigen leiders en Leider (met z’n propagandisten), te wijten was. Iets waaraan velen zich willoos hadden overgegeven. Nu moesten de media in het vernieuwingsproces opnieuw heel intensief een rol gaan spelen. Ook moesten de schoolboeken herschreven worden. De nieuwe leiders moesten hun ideeën van een zuivere democratie aan de man brengen. In Oost-Duitsland werd dat in eerste instantie ingevuld door een nieuwe, ook zeer bedenkelijke, ideologie, waar het verdoofde volk geen antwoord op had. Ondertussen is het proces van democratie, na de hereniging, ook daar voortgezet. Globaal is de denazifi cering gelukt, de wereld en de Joodse natie ten goede.

De parallel
Om datzelfde resultaat te verkrijgen voor de Joden onder de bedreiging van de Arabische indoctrinatie, zou ook daar een uiterst intensief veranderingsproces moeten plaats vinden. Als enige oplossing voor het Joods-Palestijnse conflict. Overal nieuwe leiders in de Arabische wereld en overal de schoolboeken herschrijven en overal de media in handen van mensen die een zuivere kijk op de situatie hebben en deze met klem doorgeven. Het proces van jarenlange haatzaaiing omkeren in een liefdevolle redelijkheid. Dit geschreven hebbende, komen we bij de hopeloze conclusie, dat er geen schijn van kans voor een dergelijke omkering bestaat. Zelfs niet met een Abbas als Palestijnse autoriteit. Wie kan er geloof hebben in een zodanig omkeringsproces? Hun politieke ideologie zit zo ingebakken in hun religie en die geeft daarvoor geen enkele ruimte.

Als we spreken van een onoplosbaar probleem, dan besluiten we graag met de conclusie: Alles wacht op de enige oplossing: de wederkomst van Christus om Zijn rijk van vrede en gerechtigheid op te richten.

Joop Schotanus