Een onveilige wereldmage

Feike ter Velde • 79 - 2003/04 • Uitgave: 23
Er ging een golf van verlichting door de wereld toen in de voormalige Sovjet-Unie de prestrojka doorbrak. Er kwam openheid in een gesloten maatschappij. Het communisme van Marx, Lenin en Stalin, dat men alleen met de knoet kon opleggen, brokkelde snel af. Nu is dat allemaal al weer geschiedenis. De jaren ’60, toen ik veel in de communistische landen heb gereisd, toonde een harde dictatuur, vervolging van de christelijke kerk en van alle andersdenkenden en een hunkering naar vrijheid, zoals wij die in het Westen kennen. Ik heb daar veel met gewone mensen over gesproken. Ik heb veel hun diepe frustraties geproefd. Ik heb een jongeman ’s nachts om twee uur geholpen illegaal de trein in te komen die zijn vlucht naar het Westen mogelijk maakte. Hij heeft het gehaald en ik heb in grote spanning gezeten of het lukken zou.

Nu is daar ook de vrijheid gekomen, net als hier. Maar is de wereld er beter op geworden, of veiliger? We weten allemaal het antwoord, dat is: nee! Nu dreigen er overal nieuwe gevaren, van binnenuit criminaliteit en immoraliteit, van buitenaf terrorisme en ongekende dreigingen. Mohammed al-Baradei, de directeur van het Internationaal Atoomagentschap zei onlangs dat de wereld nog nooit zo dicht bij een kernoorlog is geweest als vandaag. De angst dat atoomgeheimen in handen gekomen zijn terreurgroepen lijkt niet ongegrond. Een Pakistaanse kerngeleerde, Abdul Quadeer Khan, heeft destijds belangrijke kennis gestolen van een Nederlands bedrijf in Almelo, dat zich bezighoudt met de verrijking van uranium. Dankzij die criminele daad heeft het moslimland Pakistan nu de atoombom. Khan wordt in zijn land met trots "de vader van de islamitische atoombom"genoemd. Nu is gebleken dat hij die kennis ook heeft doorverkocht aan de moslimlanden Iran en Libië en aan het communistische Noord-Korea.
Islamitische terreur op Westerse steden, vliegtuigen, theaters en stadions is een bizarre mogelijkheid waarmee tal van veiligheidsdiensten zich tegenwoordig elke dag bezig houden. De afkeer van de Islam van het vrije Westen, de haat tegen Joden en Christenen die ook op islamitische websites wordt gevonden, de voortdurende indoctrinatie in moskees en in de vrijdagse preken, creëren nieuwe terroristen onder jonge islamieten. De politieke islam is een vijandige "staat" binnen Nederland en Europa. Men jaagt te streven naar gelijke burgerrechten, maar het werkelijk streven is naar islamitische macht in onze Westerse democratie. Onze vrijheden zijn voor de islam een grote bedreiging. Die kan men niet aan. De islam kan alleen bestaan in een cultuur van geestelijke overheersing en dat op een totalitaire manier.

Elke islamiet weet dat hij hier, in Europa, woont in een "huis van oorlog" dat eerst een "huis van vrede"zal zijn als de sjaria, de islamitische wetgeving, een feit is. Tot die dag moet hij zien te overleven in compromissen en in aanpassing, maar daar nimmer vrede mee hebben. De geschiedenis van de politieke islam belooft ons geen goeds voor de toekomst. Deskundigen schrijven daar tal van krantencolumns vol over, maar het schijnt nog weinig door te dringen. In de Tijdspiegel in dit nummer geven we ook informatie over een nieuwe website van het "Platform voor islamvragen", waar veel vragen over de islam in Nederland en Europa worden beantwoord.

Bij alle ontwikkelingen die ons kunnen verontrusten moeten we steeds zeggen: "Maar God…". Hij is op de troon en houdt alle dingen in Zijn hand.

Namens de Redactie
ftv