Eén overtreding maakt een zondaar

Jef de Vriese • 82 - 2006/07 • Uitgave: 17
Om een overtreder van de wet te zijn, hoeven wij maar één regel van de wet te overtreden. Eén zonde is dus voldoende om schuldig voor de wet te staan. Eén zonde maakt schuldig aan alle geboden, omdat alle geboden hetzelfde principe in zich dragen: een oproep van liefde tot God en de naaste. Wie op één punt struikelt, struikelt op alles, want alles roept op tot eerbied voor God en de ander. De ultieme test is de bereidheid onder Zijn gezag te staan. Eén regel overtreden, verwerpt God als God en maakt ons zondaar.
De wet houden betekent niet zich uiterlijk strikt aan alle regeltjes houden. Het is Gods gerechtigheid leven vanuit een liefdesmotivatie. Een overtreder faalt juist in die innerlijke motivatie, ongeacht welke regel hij overtreedt. Alle regels zijn dan ook aan elkaar verbonden door hetzelfde principe. Zij drukken Gods autoriteit uit. Eén regel overtreden en de andere houden, maakt ons mensen die innerlijk verdeeld zijn, terwijl wij juist geroepen zijn om God onverdeeld lief te hebben. Hij heeft ons door genade immers vrijgemaakt van de zonde, om Hem te dienen. Dan is er geen partijdigheid die armen discrimineert, die zichzelf zoekt in het huwelijk en echtbreuk pleegt of eigenbelang nastreeft ten koste van het leven van een ander.
Het gevolg van het overtreden van de wet is een aantasting van de heerlijkheid van God in ons leven. Eén rot ei bederft de hele omelet. Eén gebroken schakel maakt een ketting onbruikbaar. Eén gesloten kamer betekent dat het huis ontoegankelijk is.

Jef de Vriese