Een overweldigende reactie

Henk Schouten • 78 - 2002/03 • Uitgave: 19
Op 'Het Brandpunt’ en belendende gebouwen hebben inmiddels al enkele ingrijpende aanpassingen plaatsgevonden. Deze aanpassingen waren en zijn nodig vanwege de noodzakelijke gebruiksvergunning en de verscherpte Brandweer voorschriften, maar ook waren en zijn er technische mankementen die verholpen zijn of nog verholpen zullen worden. U begrijpt, er wordt hard aan onze gebouwen gewerkt.

Wat ik zo bijzonder fijn vind is dat ik u mag schrijven hoe de reacties zijn op onze vraag of u, onze achterban in het land, ons financieel zou willen helpen om al die aanpassingen die heel veel geld kosten mogelijk te maken. Zojuist vroeg ik onze administrateur, naar de stand van zaken. Ondanks de korte tijd die de actie loopt, ben ik buitengewoon verrast door en dankbaar voor al de reacties.

Van ons streefbedrag € 150.000 is inmiddels meer dan tweederde ontvangen, namelijk € 110.000. Door uw offerbereidheid hoeven we, zoals geschreven niet te putten uit onze normale middelen, waarop ons belangrijke werk rust en kan het werk op kantoor, in het land en door ons blad doorgaan. Alle gevers hartelijk dank voor uw spontane en overweldigende reactie.

Op `Het Brandpunt' gaan we ook enthousiast door. De voorbereiding voor de komende feestdagen is in volle gang. De planning voor het nieuwe jaar is bijna rond.

We zijn dankbaar voor de zegen en de bemoediging die we iedere keer weer ontvangen. Moge de Here dit werk blijven zegenen tot de grote dag aanbreekt en we Hem tegemoet mogen gaan.

ds. Henk Schouten