Een vraag voor jou

Jef de Vriese • 86 - 2010 • Uitgave: 11
God heeft een plan met jou, heel persoonlijk, om jou te redden, om barmhartig te zijn waar jij bent, zoals Hij in elke fase van de reis van Jona ook barmhartig is voor Jona. Hij is met je, waar je ook bent. Boven het boek Jona de naam van een mens: Jona. Maar een betere titel zou zijn: 'De barmhartigheid van God', voor Ninevé én voor Jona. En ook voor jou!
Gods zorg gaat uit naar al de mensen, zelfs naar het vee. God vraagt: "Gij wildet de wonderboom sparen, waarvoor gij u geen moeite hebt gegeven en die gij niet hebt doen groeien, die in één nacht is ontstaan en in één nacht is vergaan. Zou Ik dan Ninevé niet sparen, de grote stad, waarin meer dan honderdtwintigduizend mensen zijn, die het onderscheid niet kennen tussen hun rechterhand en hun linkerhand, benevens veel vee?" (Jona 4:10-11).
Het antwoord van Jona? Het staat niet vermeld. De vraag van God is ook een open vraag aan jou. Ken jij het hart van God en wat in jouw hart zit? Waar ben jij? En waar is God? Wie ben jij? En wie is God? God is met je, waar je ook bent! En als je dat beseft dan is je antwoord: "Heer, al mijn verlangen ligt voor U open. U bent een barmhartig God, voor mijn Ninevé, maar ook voor mij. Geef mij een hart dat aansluit bij het Uwe en maak mij bruikbaar voor Uw ontfermende zoektocht naar verloren mensen."

Jef De Vriese