Eenderde Amerikanen kerkt niet

Peter de Haan • 81 - 2005/06 • Uitgave: 3
Eenderde Amerikanen kerkt niet

Eenderde van de Amerikaanse volwassenen behoort tot de niet-kerkelijken, zo blijkt uit een jaarlijks onderzoek van Barna, een Amerikaans christelijk onderzoeksbureau. Dit percentage is de afgelopen vijf jaar nauwelijks veranderd, maar door bevolkingsgroei is deze groep jaarlijks met bijna een miljoen mensen gegroeid.

Van de niet-kerkelijken zijn velen wel spiritueel actief. Zo leest één op de vijf wel eens in de Bijbel en bidt zestig procent wekelijks tot God. Een kwart van de niet-kerkelijken geeft aan atheïst of agnostisch te zijn en twintig procent behoort tot een niet-christelijk geloof. De overigen noemen zich wel christelijk. Van deze groep blijkt dan echter dat 25 procent gelooft dat de Bijbel letterlijk klopt en 46 procent zegt dat God perfect, alwetend en de almachtige Schepper is.