En zo zakt Amerika af naar het einde van haar absolute wereldmacht!

Theo Niemeijer • 97 - 2021 • Uitgave: 2
Zondagmiddag 3 januari werd het Amerikaans Congres voor de 117e keer geopend. De zitting werd afgesloten door het democratisch congreslid Emauël Cleaver die zijn gebed eindigde met ‘Amen and a woman’. Hiermee liet hij zijn vreugde blijken over het feit, dat er nu meer vrouwen dan mannen lid zijn van het Amerikaanse Congres.

Een genderneutraal Huis van Afgevaardigden

Al vóór de inauguratie van Jo Biden hebben de Democraten de toon gezet. Ze hadden namelijk vóór deze jaarlijkse opening van het Amerikaanse Congres een voorstel ingediend om in het Huis van Afgevaardigden alleen nog genderneutrale taal te gebruiken tijdens het debat. De maandag na deze opening en het bewuste gebed van Emanuël Cleaver werd het voorstel van de democraten in stemming gebracht. Het werd met 217 stemmen tegen 206 stemmen aangenomen. Voor de Democraten, die nu een meerderheid in dit Huis hebben, was het vrij eenvoudig om dit voorstel er doorheen te loodsen. Men liep al langer tegen het feit aan dat de voorzitter (‘Chairman’) van het Huis van Afgevaardigden, Nancy Pelosi, een titel draagt die volgens velen van hen te ‘mannelijk’ is, vooral omdat de voorzitter een vrouw is!

Zo kwam men op 4 januari tot het besluit om in het Huis van Afgevaardigden voortaan alleen nog maar genderneutrale taal te gebruiken. Concreet schrijft de aangenomen resolutie voor dat benamingen zoals: vader, moeder, zoon, dochter, broer, zuster, oom, tante, neef, nicht, echtgenoot, echtgenote, schoonvader, schoonmoeder, zwager, schoonzus, stiefvader, -moeder, -zoon, -dochter, -broer, -zus, kleinzoon, kleindochter, moeten worden geschrapt en vervangen worden door: ouder, kind, nakomeling, ouders kind, volle verwant, kindskind, kind van familie, huwelijkspartner, schoonouder, schoonkind, stiefouder, stiefkind, halve verwant of kleinkind. Ook mogen geen mannelijke of vrouwelijke persoonlijke voornaamwoorden zoals hij, zij, hem of haar meer gebruikt worden. Functies behoren voortaan genderneutraal benoemd te worden, dus geen ‘zeeman’ meer, maar ‘zeevarende’ en geen chairman, maar ‘chair’. (aldus Jan van Benthem in het ND/6 januari 2021).

Amen and a woman
Elke nieuwe periode van het Amerikaanse Congres wordt geopend met een gebed door een lid van het Congres. Dit keer werd het gebed uitgesproken door Emanuel Cleaver, die namens de Democraten in het Huis van Afgevaardigden zit. Hij besloot zijn gebed zoals we gewend zijn met ‘amen’. Maar direct zei hij ‘a woman’. Waarom besloot Emauël Cleaver zijn gebed, waarin hij ook nog eens de hindoeïstische god Brahma gelijk stelde aan onze God, met ‘Amen a woman’? Kende Cleaver de betekenis van ‘Amen’ niet. Wist hij dan niet dat dit woord niets met gender te maken heeft? Cleaver studeerde theologie en was 37 jaar voorganger van een Methodistenkerk in Kansas, dus hij moet ongetwijfeld weten wat de betekenis van ‘Amen’ is. In het Oude Testament komen we dit woord 23 keer tegen, waarvan de meeste keren in Deuteronomium 27:15-26, waar het volk antwoord geeft op de zegeningen en vervloekingen die Mozes uitsprak op de bergen Gerizim en Ebal. Vers 26 eindigt met de woorden: ‘En het gehele volk zal zeggen: Amen’. Dit ‘Amen’ betekent vanuit het Hebreeuws letterlijk: ‘Zo zij het’. In Jesaja 65 vers 16 zien we zelfs een verwijzing dat het woord ‘Amen’ gepersonifieerd wordt en dat we te maken krijgen met: ‘God der waarheid, de God van het amen’. Zo noemt de Here Jezus Zichzelf in Openbaring 3 ‘Dit zegt de Amen, de getrouwe en waarachtige getuige, het begin der schepping Gods’ (vers 14).

Wat vreselijk, wanneer je deze titel, deze naam van Christus, ‘de waarachtige’ zo onteert en van het Bijbelse ‘Amen’ ‘a woman’ maakt, puur omdat het vrouwelijker klinkt! De Republikeinen mogen dan wel het Capitool bestormd hebben, wat natuurlijk verwerpelijk is, maar de Democraten bestormden met deze actie de troon van de waarachtige God, een bestorming die nog vele malen erger is en waarvoor de waarachtige God van het heelal rekenschap zal vragen!

Christelijke waarden verdwijnen
De christelijke waarden waarmee de VS lange tijd een voorbeeld voor alle landen van de wereld geweest is, dreigen nu voorgoed verloren te gaan. De VS heeft voor wereldwijde welvaart gezorgd. Vanuit dit land werden verreweg de meeste zendelingen uitgezonden om wereldwijd het Evangelie te verkondigen. De VS speelde, met Gods hulp, een belangrijke rol in onze bevrijding van de Nazi’s.
De antichristelijke lijn, ingezet door de Clintons en verder uitgewerkt door Obama, werpt nu haar vruchten af. Mocht Donald Trump de politieke situatie vaak op ‘scherp’ gezet hebben, de Democraten kunnen er ook wat van en doen met deze acties hiermee niet onder voor Trump. De meeste christelijke waarden in de VS worden nu met deze besluiten te grabbel gegooid. Ze gaan in tegen de ‘Schepper die de mens mannelijk en vrouwelijk geschapen heeft’ (Genesis 1:27).
Paulus, die deze ontwikkelingen tijdens zijn gevangenschap in Rome ook meemaakte, schreef in zijn brief aan de gemeente in Rome: ‘Zij immers hebben de waarheid Gods vervangen door de leugen…daarom heeft God hen overgegeven aan schandelijke lusten’ (1:25-27).

Wereldwijde beïnvloeding
De invloed van de Democraten is bij de landsgrenzen van de VS niet gestopt. In Europa zien we dezelfde beweging, waarin het Bijbelse huwelijk tussen één man en één vrouw niet meer als normatief beschouwd wordt. Vele andere manieren van relaties tussen de verschillende ‘genders’ (de uitdrukking ‘sekse’ mag niet meer!) zijn normaal geworden. Uit de geschiedenis blijkt, dat een genderneutrale samenleving het einde van zo’n samenleving inluidt.

Tot op het bot verdeeld
De VS is nog nooit zo hopeloos verdeeld geweest. Jo Biden zal de ontstane verdeeldheid niet op kunnen lossen, daar zijn de verschillen tussen de Democraten en vele Republikeinen te groot voor. China, Rusland en Iran zijn de lachende derden, die vinden dat de VS haar gezicht wereldwijd verloren heeft en haar leidende rol in de wereld op zal moeten geven. Het is nu al duidelijk geworden dat China deze rol van Amerika over zal nemen. Europa heeft al duidelijk gemaakt, niet tussen de grootmachten Amerika en China plat gedrukt te willen worden en kiest voor een eigen strategie, los van Amerika.

De hemelse gewesten
Bij dit alles moeten we niet vergeten, dat door de overheden en machten in de hemelse gewesten (Efeze 6:12), de aardse overheden gedicteerd worden (zie ook het artikel in dit nummer van Frits Boekhoff), wanneer zij het gezag van Gods Woord loslaten. Zo zien we dat door de ‘Geest van de antichrist’, die nu al in de wereld is (1 Johannes 4:3), de komst van de antichrist voorbereid wordt. Meer dan ooit zien we hoe Europa voorbereid wordt op de verschijning van de antichrist, die zijn pijlen zal richten op Israël, maar ook op de christenen.

Met deze laatste ontwikkelingen in Amerika, samengevoegd met alle tekenen van de eindtijd, waar we in deze tijd mee te maken hebben, kunnen we nu meer dan ooit de komst van de Here Jezus verwachten. Lukas schrijft hierover: ‘Wanneer deze dingen beginnen te geschieden, richt u op en heft uw hoofden omhoog, want uw verlossing genaakt!’ (Lukas 21:28).

Theo Niemeijer