Er is een God in de hemel die verborgenheden openbaart

Henk Schouten • 82 - 2006/07 • Uitgave: 17
Bovenstaande is een pracht woord van een pracht mens. We zien een jonge man, Daniël. De naam is al even prachtig: God is mijn rechter. Die naam drukt geloof en vertrouwen uit: Wat me ook overkomt in dit leven, hoe het ook gaan zal, wat mensen doen of me aandoen, God is mijn rechter. Ik ben Daniël, God zorgt, waakt en brengt het recht.
We schrijven in dit thema-nummer over geheimenissen. Dat is het woord dat we in het Nieuwe Testament lezen. In het Oude Testament horen we het woord ‘verborgenheid’. Het gaat om een mysterie. Nu is het zo dat geheimenissen, verborgenheden in de wereld, altijd ‘geheim’ moeten blijven. Dat is iets voor ingewijden. Er zijn groeperingen en ook religies die ‘geheime’ rituelen en gebruiken kennen. Soms horen we er iets van, maar meestal blijft het voor buitenstaanders geheim. De vrijmetselarij is zo’n voor de buitenwacht gesloten circuit. Wat de Bijbelse geheimenissen betreft: dat zijn zaken die juist bekend gemaakt moeten worden. Er zijn belangrijke dingen die voor ons mensen schijnbaar verborgen zijn, maar die we wel moeten weten. Dat is van levensbelang. Het moet verkondigd worden.

Daniël verschijnt voor de koning met de machtige woorden: “Er is een God in de hemel die verborgenheden openbaart.” De koning zat met nogal een probleem en het zat hem zo hoog, dat zonder oplossing van dat probleem alle wetenschappers en geleerden ter dood gebracht zouden worden. Een drastische maatregel, maar het geeft wel aan dat het ergens om ging. Dan zegt Daniël tegen de koning, die zo in zorg is en allerlei diepe en ernstige vragen heeft met betrekking tot zijn koninkrijk en regering: De verborgenheden waar de koning naar vraagt kan niemand hem vertellen, maar er is een God in de hemel die verborgenheden openbaart.

We moeten van Daniël leren. Misschien allereerst en allermeest iets overnemen van zijn moed en geloofsvertrouwen. Wij weten toch ook: God is mijn rechter. God ziet ons, hoort ons, volgt ons. Waar zouden we bang voor zijn? Met U immers loop ik op een legerbende in en met mijn God spring ik over een muur. Zo leren we van David. Zou God vandaag een maatje kleiner zijn? Dat geloof ik niet, u vast ook niet.

Onze wereld lijkt wel wat op die van Nebukadnezar. In zijn wereld had je wetenschappers. Het hele arsenaal van knappe bollen wordt genoemd. Mannen die gewoonlijk wel wisten hoe het zat en hoe het gaan zal. Onder al die geleerden zitten ook een serie raadgevers die zelfs verstand van het ‘bovennatuurlijke’ hadden. Occulte wetenschap stond op een hoog niveau. Zo’n wereld zien we vandaag ook. Ik hoef het u niet te vertellen. Alle dagen verschijnen ze op de TV. Ze worden geïnterviewd, ze mogen hun meningen geven. Ze ventileren hun inzichten; de één weet het nog beter dan de ander. Onze wereld deelt grote prijzen uit, zo nobel zijn we. En onze wereld heeft een scala aan occulte wetenschappers. Dat zijn mensen die met inzicht in het bovennatuurlijke ons vertellen wat er is en hoe het gaan zal. In ieder blad kom je hun ‘profetieën’ tegen. Aparte rubrieken, maar in Het Zoeklicht treft u die niet aan. Ik bedoel de horoscoop. Het paranormale is in, het buitengewone is tot het gewone geworden.

Maar voor onze wereld geldt hetzelfde als voor de wereld van Nebukadnezar. De koning wist het niet meer en niemand kon hem raad geven. Niemand had antwoord op zijn vraag. De koning concludeert: aan jullie heb ik niets. Het wetenschappelijk apparaat kost veel geld maar wat heb ik eraan, weg ermee. Zo drastisch gaat het niet in onze wereld. Maar de ervaring van Nebukadnezar komt overeen met veel mensen vandaag. Waar vinden we het antwoord op onze vragen. Waar worden we niet bedrogen, waar komt de waarheid aan het licht?

Dan moeten wij net als Daniël gaan staan. Eerst ernstig met onze vrienden Gods aangezicht zoeken, vervolgens Gods woord doorspitten. Maar dan kunnen we opstaan. Fier, onverschrokken, vol geloof, dan kunnen we het onze radeloze en op drift geraakte wereld verkondigen: Er is een God in de hemel die verborgenheden openbaart.

In dit Zoeklicht nummer komen die verborgenheden naar voren. Ze worden bij name genoemd, ze worden nader verklaard. Wat moeten we met ons inzicht in de verborgenheden van God? U neemt een risico wanneer u ze leest. Het kan namelijk niet vrijblijvend. Wie de dingen van God kent, wie een beetje inzicht heeft in Gods heilsplan, heeft de verantwoording dat bekend te maken.
De Here God was voornemens de wereld van Sodom te oordelen. Dat maakte God aan Abraham bekend. De reactie van Abraham was duidelijk. Neef Lot woonde daar. Abraham klampte God aan. Ik ben geneigd te schrijven, als een echte jood onderhandelde Abraham voor het uiterste resultaat. Het werd de redding van Lot.

God maakt Zijn plannen bekend en wij moeten daarmee werken, onze verantwoording op ons nemen.

Ds. Henk Schouten