Er is hoop

Peter de Haan • 87 - 2011 • Uitgave: 4
De afgelopen weken was het erg onrustig in het Midden-Oosten. Protesten in Tunesië, Egypte, Jemen en Jordanië bepaalden de berichtgeving vanuit deze regio. Protesten met een dubbel gevoel. Aan de ene kant zie je dat er een einde komt aan onderdrukkende dictaturen, maar aan de andere kant is er de onzekerheid over wie de nieuwe leiders zullen worden. Wordt het voor de christenen in deze landen beter, of krijgen ze te maken met meer islamitische extremisten aan de macht. Dit maakt ook de toekomst voor Israël onzeker. Ontstaat er meer rust, of juist meer tegenstand?
In de vragenrubriek stelt Theo Niemeijer dat het Joodse volk door de eeuwen heen al heel wat heeft geleden. Maar ook dat de Here God nog een geweldig plan met Zijn volk heeft met betrekking op de eindtijd. Voordat deze tijd aanbreekt, is de Gemeente opgenomen. Anton van de Haar concludeert dat ook in de derde en laatste parallel tussen Henoch en de Gemeente. ‘Hénochs meest gezegende ervaring wordt op een dag ónze meest gezegende ervaring.’
Ondertussen roept Feike ter Velde om krachtige christenen, die stand weten te houden in de stormen van de tijd en er naar zoeken Gods wil te kennen en te doen. De link met Simson is hier makkelijk te leggen. Een dienaar van God die de mist in gaat, bezig is met het genot in het hier en nu. Toch mogen we weer tot God roepen, vanuit het lijden en de strijd met de zonde. Wanneer we dat doen, zien we ook de hoop voor de toekomst. Jef De Vriese schrijft daarover, nadat eerst de akelige werkelijkheid is geschetst.

Peter de Haan
Eindredacteur Het Zoeklicht