Ere zij God

Peter de Haan • 83 - 2007 • Uitgave: 19
Ere zij God

Veel kerstdiensten zullen eindigen met het ‘Ere zij God’. Tweeduizend jaar geleden waren het de herders die dit lied voor het eerst hoorden. Gezongen door een groot engelenkoor, vlak nadat een engel hen vertelde waar ze de Messias, hun Redder konden vinden.

Nadat zij Hem in de kribbe hebben zien liggen, zijn ze niet direct teruggegaan naar hun schapen. Nee, ze moesten anderen hierover vertellen. Zij waren de eerste verkondigers van Jezus’ komst, waar ze lang naar hebben uitgekeken. Ook Hanna keek uit naar de komst van de Verlosser. Zij vond Hem in de tempel, net als de oude Simeon.

In dit kerstnummer leest u over hen en andere bekenden uit het kerstverhaal en hoe zij de Messias verwachtten. Allemaal hebben zij een boodschap voor ons, van de herders tot Herodes en van Jozef tot Simeon. Laat Jezus toe in uw leven en kijk verwachtingsvol naar Hem uit. En vertel anderen wat die ontmoeting met Hem met u heeft gedaan. Ere zij God!

Peter de Haan
Eindredacteur Het Zoeklicht