Even geduld...

Jef de Vriese • 80 - 2004/05 • Uitgave: 11
Even geduld...

Het is niet zo, dat door Jezus als Heiland te aanvaarden, alle problemen verdwijnen. Dat is de boodschap van het evangelie niet! Wel is het zo dat God onze draagkracht kent en er garant voor staat dat de moeilijkheden van het leven niet boven vermogen zijn. Hij zorgt voor een uitkomst die van zodanige aard is dat we niet onder de problematiek zullen bezwijken (1 Cor. 10:13).
Dikwijls knelt hier de schoen. Wij willen niet bestand worden tegen de problemen, wij willen er vanaf! Gods belofte van volkomen toerusting betekent niet noodzakelijkerwijs het verdwijnen van alle hinderlijke gevoelens, negatieve gedachten of relatieproblemen. Het betekent wel dat wij door de middelen die God ter beschikking stelt, kunnen leren om op zo’n manier met die hindernissen om te gaan, dat ze ons niet belemmeren om Hem te dienen.
Wij zijn bevrijd van de schuld van de zonde. Wij zijn bezig bevrijd te worden van de macht van de zonde. En pas later zullen wij bevrijd zijn van de aanwezigheid van de zonde en zullen alle tranen van onze ogen worden afgewist. Even geduld…!

drs. Jef De Vriese