Evolutietheorie van Darwin

Red. Feike ter Velde • 78 - 2002/03 • Uitgave: 6/7
Er bestaan geruchten dat Darwin zijn evolutietheorie later, of op zijn sterfbed zou hebben herroepen. Daar bestaat geen enkel bewijs voor. In tegendeel, de feiten tonen aan dat hij van een gelovige Anglicaan steeds verder wegzonk in ongeloof.

Quotes
"Gaandeweg ben ik op het punt gekomen te zien, dat het Oude Testament niet meer betrouwbaar is dan de heilige boeken van de Hindoes of dan het geloof van één of andere pure heiden" (Charles Darwin - 1836)

"Het spijt mij u te moeten meedelen dat ik niet geloof in de Bijbel als een goddelijke openbaring en daarom ook niet in Jezus Christus als de Zoon van God".
(Charles Darwin -1880)