Extra editie van evangelisatiemagazine

Peter de Haan • 82 - 2006/07 • Uitgave: 6
Het evangelisatiemagazine Leven.nu heeft dit jaar voor het eerst een zomernummer samengesteld. Het magazine verscheen tot nu toe alleen rond Kerst en Pasen en is bedoeld om het goede nieuws ‘als een teken van leven’ te verspreiden. De makers zien de camping en verschillende andere vakantieactiviteiten, zoals evangelisatie-
acties, als goede mogelijkheid
om het evangelie te verspreiden.
Een proefnummer is te bestellen via www.leven.nu.