Extra zorgen

Feike ter Velde • 80 - 2004/05 • Uitgave: 16
Extra zorgen

Laatst vond er een aardbeving plaats in het Midden-Oosten. Het epicentrum ervan lag in de Rode Zee, maar vrienden van ons in Beer Scheva, vertelden dat ze in hun appartement moeite hadden om staande te blijven. Zo hevig bewoog het flatgebouw van twaalf verdiepingen hoog. In Israël, zowel als in Saoedi-Arabië was schade. Gelukkig wordt er met bouwen rekening gehouden met aardbevingen, die in het Midden-Oosten vaak voorkomen. Dwars door Israël loopt de zogenaamde Syrisch-Afrikaanse breuk in de aardkorst, waarin ook het Jordaandal en - nog dieper - de Dode Zee liggen. De Dode Zee is het diepste punt op aarde. Nemen we de bijbelse geschiedenis serieus dan is deze breuk, die doorloopt tot aan het Victoriameer in Oeganda, ontstaan ten tijde van het ondergaan van Sodom en Gomorra. Vlak tegen het Jordaandal aan ligt Jeruzalem. In Jeruzalem ligt het Tempelplein, waarop de islamieten de rotskoepel hebben gebouwd. Het fundament daarvan is de berg Moria. Het Tempelplein strekt zich uit in zuidelijke richting (naar Bethlehem) en op die zuidpunt is de El Aksa moskee gebouwd. Het fundament daarvan, zijn de ruïnes van gebouwen uit Salomo’s tijd – men spreekt van Salomo’s stallen – aangevuld met aarden wallen. Niet erg stevig dus. In vroegere tijden bewoog het hele plein tijdens aardbevingen, maar het bleef intact. De laatste jaren echter graven de moslims de onderaardse ruïnes uit. Er bevindt zich al een grote moskee onder het Tempelplein. Door deze uitgravingen komt de hele zaak geweldig onder spanning te staan. De buitenste muren van het Tempelplein, zowel aan de Oostkant als aan de Zuidkant vertonen gevaarlijke scheuren en uitstulpingen. De Israëlische autoriteiten hebben de islamitische beheerders van het Tempelplein (Waqf) al enkele malen uitdrukkelijk gewaarschuwd voor de grote gevaren, die er zijn als er nu een aardbeving komt in Jeruzalem. Is die onderaardse moskee op dat moment vol met mensen dan kunnen er honderden, zo niet duizenden slachtoffers vallen. Maar het geheel is nu zó instabiel dat er instorting dreigt, ook als er geen aardbeving is. En als dat gebeurt en er worden duizenden mensen levend begraven, wat zal dan het gevolg zijn?
Israëls waarschuwingen worden met gehoon bejegend: "Anti-Palestijnse propaganda", zegt men. De wereldpers heeft er daarom dan ook tot op heden geen enkele aandacht aan besteed. Vast staat dat Israël de schuld zal krijgen, heel de islamitische wereld in blinde razernij tekeer zal gaan en ook het Westen zal meeheulen met de wolven in het bos.

Naast alle andere zorgelijke ontwikkelingen in het Midden-Oosten is dit een extra zorg.

De ontwikkelingen in de wereld in het licht van de profetie volgen elkaar steeds sneller op. De wereld komt steeds meer in de greep van de moslimterreur. Een bloeddorstig islamitisch extremisme schuwt niet om mensen eigenhandig de keel door te snijden, te onthoofden en het ook nog op het internet te tonen als vermaaksfilmpje. Dat, wat er de laatste paar jaar is gebeurd en wat er nog kan gebeuren noodzaakt ieder denkend mens de profetieën te lezen, niet moede te worden en in slaap te vallen, maar waakzaam te blijven, als de vijf wijze maagden. Want de Bruidegom komt. De ontwikkelingen als tekenen van de tijd te blijven volgen en een ieder die het horen wil te informeren over de actualiteit van de Bijbel in het licht van de wereld waarin we leven.

Namens de Redactie
ftv