Fitna, Hugo Claus en het verschil

Henk Schouten • 84 - 2008 • Uitgave: 8
Commentaar:
Fitna, Hugo Claus en het verschil

Eindelijk was die daar dan, de film die al ver voor zijn uitkomen de wereld in de ban hield. Geert Wilders, een politicus die door de meeste Nederlanders niet al te serieus genomen wordt, wist het voor elkaar te krijgen. Binnen de kortste tijd werd de door hem uitgebrachte film van net iets meer dan een kwartier de hele wereld rondgezonden. Na een paar uur tijd al meer dan 7 miljoen keer bekeken. Het lukte Wilders al ver voor het verschijnen van de film de aandacht van de hele wereld ernaar toe te trekken. Menige pr-man zal daar met jaloezie naar hebben gekeken. Vriend - en vooral - vijand van Wilders hadden hun messen geslepen.


Toen de film er eindelijk was kwam ook de ontgoocheling. Het spetterde lang niet zo erg als men gevreesd, dan wel gehoopt had. De beelden waren allemaal al bekend. Het scheuren van de Koran bleek het scheuren van een telefoonboek. De ontploffende Deense cartoon bleek geen ontploffend hoofd van Mohammed. Het bliksemen was profetie, de westerse samenleving gaat eraan wanneer we de islam niet stoppen. Mensen die eerst in alle toonaarden riepen dat Wilders de film niet moest uitbrengen vanwege gevaar voor levens en economie, bekritiseerden hem opnieuw. Wilders was nu ineens weer laf.

Is het wijs wat Wilders gedaan heeft? Ja, roept menigeen, de islam is een groot gevaar. Nee, roept de ander, je brengt onze mensen in gevaar die in de Arabische wereld wonen en werken. En dan de risico’s voor economische sancties, onderschat het allemaal niet. De vraag kan terecht gesteld worden of Wilders wijs handelde. Toch maakt alle commotie wel het één en ander los en duidelijk.

Het is absoluut zonneklaar dat de islamitische wereld erin is geslaagd de Westerse wereld te gijzelen. Alle mensen die zich voor microfoon en camera verdrongen om toch vooral te wijzen op het vredelievende karakter van de islam en ons willen laten geloven dat de aanslagen en andere gewelddadigheden slechts door een marginaal groepje gepleegd worden, zouden daar niet staan wanneer de Westerse wereld niet door diezelfde gewelddadigheden gegijzeld zou zijn. Alle oproepen aan Wilders c.s. om vooral de islamitische medeburger niet te kwetsen kwamen voort uit angst, want dan kan de vlam vreselijk in de pan slaan, met alle gevolgen van dien, misschien wel een derde wereldoorlog.

Wanneer het om mijn God en om mijn Heiland zou gaan, dan hadden de camera’s niet ingezoomd op onze emotie, dan hadden al die verdedigers van de islam, die voor islamfobie waarschuwen, niet de moeite genomen iets van tegenspraak te laten horen. Christenen mag je kwetsen, makkelijk ook, ze doen toch niets terug. Zoals altijd is de wereld uitermate selectief in haar verontwaardiging.

Nu kom ik bij Hugo Claus. Hij is gestorven, dat wil zeggen, hij had besloten tot levensbeëindiging, omdat naar zijn inzicht het niveau van zijn lijden onaanvaardbare grenzen naderde. Ik hoorde het één en ander op radio en zag het op tv. Wat ik hoorde kwetste mijn gevoelens. Ook na zijn dood deed Claus zijn best om mijn God te lasteren. Het journaal wijdde meer dan 8 minuten(!) aan de afscheidsplechtigheid vol met Godslasterlijke woorden en beeld van de gestorvene. Hugo werd de hemel in geprezen, maar ik vrees dat het zover niet komt. De crematie vindt in besloten kring plaats. Niemand riep dat er voorzichtigheid betracht moest worden en men Christus-gelovige mensen niet moest kwetsen. Zijn ongeloof en strijd tegen de kerk werd alom geprezen. Zou dat komen omdat er bij ons niemand is, zelfs geen marginale minderheid, die bommen gooit of vliegtuigen in kantoorgebouwen vliegt. Zo zijn inderdaad onze wapenen niet. De selectiviteit van verontwaardiging was mij weer duidelijk.

Fitna staat voor anarchie, voor chaos. Is dat niet het kenmerkende van de islamitische wereld? In heel veel landen bestrijden aanhangers van diverse islamitische richtingen elkaar te vuur en te zwaard. Aan de grenzen van de islamitische wereld, waar de islam botst met andere culturen of religies zien we hetzelfde: geweld, chaos. En dat moet allemaal gemarginaliseerd worden. Het komt voort uit de activiteiten van kleine, extreme splintergroepen, zo wil men ons doen geloven. Ik stel vast: de fitna, de chaos het geweld daalt meer en meer over onze wereld. Dat is een teken van de eindtijd. De wereld zal vol geweldenarij zijn.
Ons past het oordeel niet, ons past bewogenheid. Onze God is ongelooflijk geduldig, Hij wil niet dat mensen verloren gaan. Laten wij helpen dat te voorkomen.

Tussen de bedrijven door las ik van een briefwisseling tussen Wouter Bos en Bas van der Vlies. Wouter Bos was zwaar teleurgesteld in Van der Vlies. Bos vraagt dan hoe Van der Vlies gereageerd zou hebben als deze film over Bijbel en christendom zou zijn gegaan. Van der Vlies merkt dan heel fijntjes en wijs op, dat hij daar niets mee kan, om ‘de eenvoudige reden dat zo’n film niet te maken is’. Dat is de spijker op de kop, dat is het verschil.

Ds. Henk Schouten