Friedensstimme uit zorgen over Russische godsdienstwet

Peter de Haan • 86 - 2010 • Uitgave: 5
Door een wijziging van de bestaande godsdienstwetgeving komt er binnenkort een einde aan 'illegale' evangelisatieactiviteiten in Rusland en zal de vrijheid van godsdienst in de praktijk drastisch worden beperkt. Religieuze groepen worden dan verplicht zich als gemeente aan te melden bij de autoriteiten en jongeren onder de achttien zouden niet meer actief benaderd mogen worden om aan religieuze activiteiten deel te nemen, zonder nadrukkelijke toestemming van de ouders.
Evangelisatie is dan slechts toegestaan aan door de overheid erkende kerken of groepen. Op dit moment is zendingswerk en de ondersteuning daarvan toegestaan, maar één paragraaf van het wetsvoorstel beperkt echter ook de deelname of ondersteuning vanuit het buitenland. Tot nu toe genoten niet-geregistreerde groepen een redelijke mate van vrijheid. Met een eventuele aanname van de nieuwe bepalingen zal hun positie ernstig worden bedreigd. Volgens Stichting Friedensstimme is de wet regelrecht in strijd met de Russische grondwet.