Fundament of drijfzand

Feike ter Velde • 80 - 2004/05 • Uitgave: 10
Fundament of drijfzand

Stanley Jones zei eens: "Religies zijn het menselijke zoeken naar God; het evangelie is het zoeken van God naar de mens. Er zijn veel religies, maar er is één evangelie". Daarmee is krachtig weergegeven dat de Bijbel een uniek boek is. In alle eeuwen heeft het Woord van God mensenlevens en samenlevingen veranderd. Terecht hebben we de term: ‘Sola Scriptura’ – Alleen de Schrift. Toch leggen we altijd weer dingen over de Bijbel heen, zodat we de tekst niet meer onbevangen kunnen lezen. Eigenlijk maken we zo ook het christelijk geloof tot een van de vele religies.

In de Bijbel zien we dat God de mens zoekt en leren we dat God in Christus ons heeft opgezocht in onze verlorenheid, uitzichtloosheid en duisternis, teneinde ons daaruit te redden. Door het geloof in de Here Jezus Christus wordt er een licht – het Licht – in ons leven ontstoken. We gaan leven uit de volheid van Gods genade. We leren vergeving te ontvangen en door het Woord van God leren wat het betekent een kind van God te worden en te zijn. Door dat Woord gaat de Heilige Geest aan het werk. Wat een vreugde! Iedereen die dat heeft meegemaakt zal het nieuwe leven van Christus nooit meer willen verruilen voor wat dan ook. Maar dàn komt de religie met kritiek en bezwaren, omdat het ware christelijke geloof – dat ons door de Heilige Geest wordt geschonken – niet voldoet aan de regels van de religie. Dan ontstaan er altijd spanningen in gezinnen, in families en in grotere kring.

Zo is er altijd veel afbreuk gedaan het christelijk geloof. Weinig wordt er gezien en gezegd: "Zie, hoe lief ze elkander hebben". Door de regels van de religie en haar traditie is voor veel mensen de Bijbel ontoegankelijk geworden. Het Woord van God biedt de mens ongecompliceerd de genade van de Here Jezus Christus aan. Bij dat genadeaanbod mag geen menselijk beletsel worden aangebracht, omdat we dan iets toevoegen aan het Woord van God. Dat is volstrekt verboden, zegt de Schrift zelf. Omdat dit wel vaak gebeurt raken mensen het zicht op de Bijbel kwijt, worden onzeker over hun behoud, denken soms door de Here verworpen te zijn, worden onverschillig of somber en zijn altijd ‘onmondige christenen’. Ze staan op het drijfzand van menselijke redeneringen, in plaats van op het vaste fundament van Gods Woord. Ze denken dat het geloof een moeilijk te doorgronden stelsels van wetten is, of van ethische en morele normen is.

We zijn soms ver weggeraakt bij de Waarheid van de Schrift, die zo ongecompliceerd tot ons komt. We zijn dan ook ver weg bij de Here Jezus Christus, die altijd de Hoofdpersoon van de Bijbel is. Laten we ervoor kiezen te geloven dat de Bijbel het Woord van God. Gods brief aan een mens, waarin hij Zijn rijke aanbod doet van vergeving van zonde, van een nieuw leven door de Heilige Geest en van een eeuwig leven als hier ons einde komt. Er mag niets en niemand tussen een mens en Zijn Maker staan dan alleen onze hemelse Middelaar: de Here Jezus Christus. Zo wordt Gods Woord ons vaste fundament.

Namens de redactie
ftv