Fundamenten

Feike ter Velde • 79 - 2003/04 • Uitgave: 11
Fundamenten

In heel onze westelijke wereld zien we de christelijke fundamenten van de samenleving in snel tempo weggebroken worden. Het sterkst komt dit tot uiting in onze wetgeving en de meest tragisch ontwikkeling daarin is het homohuwelijk. Dat is helemaal geen huwelijk, omdat het niets met een huwelijk heeft te doen en nergens vergelijkbaar is, laat staan gelijkwaardig. Het huwelijk is een ‘scheppingsordinantie’ en niet een uitvinding van mensen. Daarom vinden we de basis en het beginsel van het huwelijk in de beschrijving van de schepping door God in het bijbelboek Genesis. Man en vrouw schiep Hij hen. Niet wijzelf hebben de mens bedacht en geschapen, maar de levende God ‘dacht’ en schiep de mens: man en vrouw, naar Zijn beeld. Daarin liggen de wortels, het wezen en het doel van het huwelijk.

Een columniste van een Canadese krant schreef onlangs: "Het huwelijk is de grote droom van de mensheid en die mensheid moet zelf beslissen hoe die droom werkelijkheid moet worden". Deze mevrouw schrijft in haar visie op het homohuwelijk een pertinente leugen op, die echter in onze tijd door de meeste mensen zal worden geloofd en aangehangen. Maar toen de Here de mens schiep plaatste Hij de mens in relatie tot de ander, de man tot de vrouw. Zo werden ze samen mens, als man en vrouw. In het huwelijk heeft de Schepper ook Zijn scheppende kracht gelegd: man en vrouw ‘scheppen’ samen – met eerbied gesproken – hun evenbeeld, kinderen. Dàt is het huwelijk. Het is ook beeld van Christus en Zijn gemeenten. Daarom is het homohuwelijk een rechtstreekse aanval op de levende God, het evangelie en op Zijn schepping, met als doel die schepping te verwoesten.

Het zogenaamde homohuwelijk was bovendien ook nergens voor nodig. Het is alleen bedoeld als breekijzer in de samenleving. Zij mòet homo’s accepteren. In een interview zei iemand uit de homolobby: "Twee mensen willen in liefde samenleven". Welnu, dat is hun keuze, maar dat kan men geen huwelijk noemen. Het huwelijk is totaal iets anders.

De Amsterdamse politie had deze zomer richtlijnen gegeven voor de zogenaamde Gay Parade, waarbij jaarlijks homo’s in bootjes door de Amsterdamse grachten varen. Die richtlijnen hadden betrekking op een zekere mate van kuisheid. Totale naaktloperij werd verboden evenals seksuele handelingen. De felheid waarmee de homolobby daar tegen te keer ging en zoals dat werd uitgezonden in tv-journaals was bijna griezelig. Men eist totale vrijheid in totale losbandigheid. Men kan niet anders dan de conclusie trekken: waar een mens zich ontdaan heeft van alle geestelijke waarden en waardigheid ontleend aan de Schepper, daar zal die mens zich uiteindelijk ook ontdoen van zijn kleding en zich in schande naakt willen prostitueren.

Zo worden op alle vlakken van onze samenleving de christelijke wortels uitgeroeid. In Amerika zijn er voortdurend rechtszaken om christelijke teksten en symbolen uit het openbare leven te doen verwijderen. De vroegere Amerikaanse president Harry Truman zei eens: "Het fundament voor onze natie en voor onze wetgeving werd gegeven aan Mozes op de berg Sinaï. Onze grondwet vindt haar wortels in het onderwijs van het bijbelboek Exodus, van Mattheüs, van Jesaja en van Paulus".
Zulke woorden zouden we ook in ons land weer moeten horen, voordat het te laat is en de Islam ons gaat dicteren hoe onze wetgeving moet zijn. Laten we bidden dat onze kerkelijke leiders moed vatten om krachtig, profetisch bewogen en pastoraal geïnspireerd te spreken.

Namens de Redactie
ftv