Gaan voor goud

Henk Schouten • 84 - 2008 • Uitgave: 18
Gaan voor goud

Goud?! Zilver of brons is ook mooi. Er werd om gestreden in Peking, Beijing, zoals het tegenwoordig gebruikelijk is te schrijven. China, het land van de mogelijkheden, een onbegrensde markt voor producten die wij in het westen vervaardigen. Een stukje zeep verkopen is nog niet het moeilijkste probleem, maar wie er in slaagt alle Chinezen een stukje zeep te verkopen die heeft een giga-operatie tot stand gebracht en kan verder rustig in zijn huisje met boot aan de Rivièra achterover leunen. Begrijpelijk dat onze handelaren zich verdringen op de Chinese markt en dat de wereldleiders in de rij staan om de leiders van deze (voorheen?) Maoïstische republiek te masseren, in de hoop een stukje van de markt te veroveren.

De Olympische gedachte, wat dat dan ook precies mag zijn, wordt er met de voeten getreden. Vrijheid is er niet. Het westen maakt zich (slechts een beetje) druk om de Tibetanen, maar komen niet echt op voor de rechten van de verbannen Dalai Lama en de zijnen. En wat mij nog veel meer aanspreekt: hoe zit het in China met de rechten, de vrijheden van mijn broeders en zusters? Kunnen zij in alle vrijheid onze God dienen, kunnen zij getuigen zijn van Jezus. Daar moeten we maar niet te veel bij stil staan deze dagen, daar horen we dus al helemaal niet over. We zijn op jacht naar goud; zilver en brons is ook mooi. We weten allemaal dat de Chinese versie van de Olympische gedachte niet parallel loopt met het hoge ideaal dat er mee bedoeld is. Maar met de medaille op zak deert ons dat niet echt.

Er zijn andere gebieden en zaken waar vrijheid met de voeten getreden wordt. We weten van het offensief van de Russen in Georgië en meer landen ergens in de provincie van Verweggistan. Vrijheden we(o)rden daar met geweld onderdrukt. Het staakt-het-vuren bleek erg eenzijdig, de bezetting ging door. Nu u dit leest kan het politiek alweer een beetje anders zijn. Het is een kat-en-muisspel. Rusland kan dit spel spelen, het westen kijkt toe, gromt een beetje, maar dat is het dan. Rusland heeft namelijk olie en gas, veel gas. Daar rijden onze auto’s op en verwarmen we onze huizen mee. En in een wereld waarin de fossiele brandstof schaars wordt, moet je de leverancier van het zwarte goud, zilver of brons niet tegen je innemen.

Ondertussen hebben we twee staten benoemd: Rusland en China. Beide grootmachten spelen een belangrijk rol in het profetische schaakspel van de eindtijd. China als land van de opgaande zon, zal met een grote massa soldaten optrekken naar Israël, waar het in botsing komt met de antichrist. Dat is het westen of beter: het herstelt Romeinse rijk. Dit Romeinse rijk heeft door de acties van Zonnekoning Sarkozy een enorme sprong vooruit genomen. De Mediterrane alliantie begint erg te lijken op wat het Romeinse rijk was. En ondertussen vliegt deze hyperpresident de wereld rond om mensen vrij te pleiten en vrede te stichten.

Terug naar China. Al de soldaten moeten bewapend worden. Die kunnen ze bij ons kopen. Tweehonderd miljoen soldaten een geweer verkopen, daar is dat stukje zeep niks bij en daar kan de Olympische gedachte best wel weer vier jaar voor worden doorgeschoven. Met het geld van deze handel kopen wij weer olie en gas in Rusland. Zo draait de economie, maar ook de profetie door: Rusland schuift op naar het Midden-Oosten, richting Jeruzalem, terwijl wij rustig de Franse zuidkust opzoeken.

Maar hoe lang is die rust nog gegarandeerd? De profeet Ezechiël leert ons dat Rusland, met de landen die allemaal zo’n beetje thuishoren in de kring van olieproducerende landen van het Midden-Oosten, onverwacht Israël zal binnen vallen. Het Zoeklicht heeft er een zeer goed gedocumenteerd en profetisch verantwoord boek over uitgegeven, Het Ezechiël verbond. Ik beveel het van harte aan. Wat we zien is dat de wereld zich steeds meer ontwikkeld volgens de lijnen die honderden, nee duizenden jaren geleden door profeten zijn uitgezet. Er zijn mensen die dat niet willen geloven. Ze zijn als de schriftgeleerden die met de Schrift in de hand de wijzen naar Bethlehem stuurden, maar zelf ongelovig thuisbleven.

Wij hebben de Schrift in de hand, het profetische woord dat zeer vast is. De Schrift profeteert de ontwikkelingen die ik hierboven kort schetste. Ik zie het, ziet u het ook? Ik geloof het, gelooft u het ook? Dan weet u net als ik: Jezus zal zeker komen en wellicht zeer spoedig. Dat is ook de feitelijke en diepe betekenis van het woord ‘Maranatha’, de Here zal zeker komen. China, Rusland, het herstelde Romeinse rijk, geen van allen zal het kunnen voorkomen.

Wie het weet en gelooft, bereid zich op die komst, die is er klaar voor. Ik verheug me erop en ga voor dát goud.

Ds. Henk Schouten