Gaat Amerika het redden?

Feike ter Velde • 87 - 2011 • Uitgave: 3
Een mogelijk doemscenario

De grootste economie van de wereld, tevens politiek en militair gezien de machtigste natie op aarde, vertoont griezelige trekken van een dramatische ondergang. Naast alle andere tekenen van de eindtijd, tekenen die vooral Israël en de volkerenwereld betreffen, wordt de aandacht in het bijzonder getrokken naar de ontwikkelingen in de Verenigde Staten.
Die ontwikkelingen hebben alles te maken met Europa, Rusland en Azië en het bestaan van Israël. Een overweging.


De hele wereld is in crisis. Niet in de laatste plaats in een geestelijke en morele crisis. Wie langs de Nederlandse televisiezenders zapt, zowel de publieke, maar natuurlijk vooral de commerciële omroepen, ziet met walging naar wat er op het scherm wordt gebracht en waaraan de witte boorden achter de schermen grof geld verdienen. Grote delen van het vrije Europa en Nederland - ik citeer een dichter voor de EO-radio - wentelen zich in immoraliteit. Met zijn gedicht typeerde de dichter onlangs onze situatie als volgt:
Sla elkaar de hersens in.
Blaas een kerk op.
Wees vulgair.
Wentel je in stront.
Mijd de dichters.
Besmeur de schoonheid.
Wees egoïstisch.
Scheld elkaar verrot.
Verloochen de liefde.
Verheerlijk de seks.
Wentel je in stront.
Want dat is het leven,
het heerlijke leven.
Wie wil dat nu niet!


Zijn we zó diep gezonken? Die morele crisis leidt uiteindelijk tot de ondergang van onze samenleving, zoals dat ook bij de oude culturen geschiedde. De culturele smaakmakers kunnen het niet nalaten het christelijk geloof belachelijk te maken en christenen te vernederen. Het christendom loopt ook behoorlijke schade op door de seksuele en pedoseksuele ontsporingen van priesters in het katholicisme. De wereld gooit alles op één hoop, dus allerlei christelijke denominaties lopen schade op. In het protestantisme is er over het algemeen onverschilligheid over de voortgaande verrotting van onze samenleving.
In de media is er nu een huichelachtige verontwaardiging over pedofilie, want Ikon en Vara zonden in de jaren ’70 en ’80 zogenaamde progressieve rtv-programma’s uit over pedofilie. Volle zalen met publiek en de handen gingen op elkaar over wettelijke mogelijkheden van seksuele handelingen van volwassenen met kinderen vanaf twaalf jaar of jonger. Kinderen vinden dat heel fijn, zeiden de opiniemakers van toen. Het morele verval ging sinds die tijd steeds verder. De overheid tracht allerlei zaken wettelijk te regelen, zoals het doden van ongeboren leven, het huwelijk van mensen van hetzelfde geslacht, het op verzoek beëindigen van het leven, het regelen van drugsgebruik, etc.

In deze tuimeling van de moraal in heel de westelijke wereld gaat Amerika voorop. Er komen ook heel veel goede dingen uit Amerika, laat dat eerst gezegd zijn. Maar daar direct achteraan moet ook gewezen worden op het voortouw dat Amerika neemt op het gebied van de immoraliteit. Zo erg, dat we de vraag moeten stellen of Amerika het zal overleven. Want de financiële crisis is er als een gesel overheen gekomen en legt de ziekte van Amerika bloot: ongebreidelde hebzucht, een verziekte graaicultuur, onnoemelijke rijkdom van weinigen en het verslonzen van de sociale kant van de samenleving met ongekende excessen. En dat in de machtigste natie van de wereld. Maar de show must go on. Zoals de bij de Babylonische koning Belsassar, die feest vierde terwijl de Perzische troepen aan de muren van de machtige stad stonden. Hij was volkomen verblind voor de werkelijkheid. Zoals de schatrijke feestvierders op het luxe schip Titanic (april 1912) - het schip zou nooit kunnen zinken, hadden de bouwers ervan gezegd - zich niet wilden realiseren dat er een botsing met een ijsberg kon plaatsvinden waardoor meer dan 1500 mensen verdronken in het ijskoude water. Of, zoals de geldhandelaren die het grote kapitaal van de wereld door hun handen lieten gaan in New York, zich niet konden indenken dat ze plotseling moesten wegvluchten omdat de Twin Towers brandend op instorten stonden. De machtigste stad op aarde sidderde, schudde op haar grondvesten! Het kón allemaal niet gebeuren, maar het gebeurde! Het schip dat niet kan zinken - de Verenigde Staten van Amerika - maakt nu echter gevaarlijk slagzij en wat niet zou moeten kunnen lijkt nu helemaal mogelijk.

De enorme financiële wereldcrisis heeft ertoe kunnen leiden dat de Verenigde Staten een steeds groter wordende financiële schuld opbouwt, zoals nog nooit eerder gezien. Na de Tweede Wereldoorlog is de dollar, ’s werelds grootste en sterkste munt, geschikt geworden als munt voor de wereldhandel en het opbouwen van reservekapitaal voor landen wereldwijd, waaronder de rijke olielanden van het Midden-Oosten. De dollar was altijd een baken in de wilde wereldzee van het geld. Door de bankencrisis stak de Amerikaanse regering miljarden dollars in de wankelende banken, teneinde de meeste van deze banken overeind te houden. Zou dat niet gebeurd zijn, dan zouden miljoenen Amerikaanse bedrijven en burgers hun geld in één klap kwijt zijn geweest. Dat zou tot enorme nationale armoede hebben geleid, zoals in de grote beurs- en bankencrisis van 1929. Ook Europese regeringen steunden de hier wankelende banken met miljarden euro’s.
Na de financiële klap kwam de economische terugval. Bedrijven moesten sluiten, de belastinginkomsten voor de overheid liepen met miljarden terug. De werkloosheidsuitkeringen liepen met miljarden op en de kosten van bijv. het financieren van de oorlog in Irak en Afghanistan liepen alleen maar op. Het huishoudboekje van de Amerikaanse regering laat alleen maar rode cijfers zien en dat is zorgelijk, zeer zorgelijk.
De staat Californië, met de meeste miljonairs(!), staat op het punt van een faillissement. Overigens heeft de meerderheid van de Amerikaanse staten eveneens grote financiële tekorten. De verwachting is dat dit de komende jaren verergert. Deskundigen zien bovendien grote risico’s in de nabije toekomst, die tot een nieuwe economische crisis kunnen gaan leiden. Zelfs als de economie van de gehele USA verder herstelt, zullen deze staatstekorten niet worden opgelost. De staat Illinois heeft al jaren geen geld meer om pensioenen uit te betalen. Dat geld lenen ze van private investeerders. Maar nu de situatie niet lijkt te verbeteren, schieten de rentes die de staat moet betalen op deze leningen omhoog. Analisten kijken met angst naar de crisis die momenteel in Europa woedt. Investeerders zullen op een zeker moment geen geld meer lenen aan de zwakste staten, waardoor er een effectversterking ontstaat op de grotere staten. Voorlopig is er weinig hoop op verbetering. De grootste tekorten van staten ontstaan pas in het jaar na het economisch herstel, leren ons de experts.

Deze ontwikkelingen zorgen voor een groeiend wantrouwen jegens de dollar en dat kan leiden tot het einde van de dollar als internationale valuta. Als de rijke olielanden en Azië de dollar massaal laten vallen en overstappen op bijv. de euro en de Japanse yen, of ook in combinatie met het Britse pond, dan is de ineenstorting van Amerika als machtigste land ter wereld een feit. Er zijn ook stemmen die pleiten voor een wereldmunt, gesteund door o.a. Europa en Azië, in plaats van de dollar. Hoe dan ook, Amerika verdrinkt dan in zijn eigen schuldenlast en komt aan zijn einde op het wereldtoneel. Amerika is afhankelijk geworden van China door de enorme schulden die Amerika jegens dit land heeft opgebouwd. Dit speelt mee op de achtergrond van de Amerikaanse politiek jegens China, dat bezig is aan de opbouw van een krachtige militaire macht, ter land, ter zee en in de lucht. Gevolg is dat ook Japan steeds meer uitgeeft aan bewapening.
De ondergang van Amerika als wereldmacht heeft enorme consequenties, waarvan niemand blij zal worden. Het zal ook betekenen dat er een einde komt aan de steun aan Israël. Juist vanwege die steun is Amerika doelwit van islamitische terreur. Iran werkt aan de nucleaire bom en zal mogelijk niet schromen om islamitische terroristen de mogelijkheid van een eigen ‘vuile’ bom te verschaffen. Bovendien is het moslimland Pakistan reeds jaren in het bezit van een atoombom en alle kennis die daarbij hoort. Over die ‘vuile islamitische bom’ bestaan al lange tijd speculaties. Al Qaida zal zeker eerst Amerika in het hart willen treffen met zo’n vuile bom. Ook dit zal helpen de VS over de rand van de afgrond te duwen. En het is niet langer theorie! Professor Edwin Bakker van het Clingendael Instituut schreef enkele jaren geleden:
“We moeten af van het idee dat het gebruik van massavernietigingswapens door terroristen slechts fictie is. Na de aanslagen van ‘9/11’ werd gevreesd dat de volgende grote klap van het al-Qaida netwerk er een met een massavernietigingswapen zou zijn. De aanslagen in de VS lieten immers zien dat niet wordt teruggedeinsd voor catastrofaal geweld. Precies tweeënhalf jaar later kwam die klap. Met iets meer dan een dozijn conventionele bommen wist een relatief kleine groep terroristen, opererend onder de vlag van al-Qaida, onverwacht en hard toe te slaan. Spanje en de wereld werden geschokt, maar zonder dat hiervoor massavernietigingswapens nodig waren. Is de angst voor een nucleaire terroristische doorbraak dus overdreven gebleken? Feit is dat er sinds 11 september 2001 diverse aanwijzingen gevonden zijn dat het al-Qaida netwerk geïnteresseerd is in massavernietigingswapens. Daarnaast zijn er gevallen bekend van terroristische organisaties die radioactief materiaal in handen proberen te krijgen. Vooral dit laatste verontrustte het Atoomagentschap van de VN in Wenen, de IAEA, zozeer dat het een conferentie organiseerde over zogeheten ‘vuile bommen’. Zo’n bom bestaat uit conventionele explosieven en radioactief materiaal dat door de explosie verspreid wordt. Het moeilijke deel van het fabricageproces van een dergelijk wapen is het bemachtigen van radioactief materiaal en de opslag en verwerking ervan zonder dat de makers zelf slachtoffer worden van de straling. Deze moeilijkheden zijn echter overkomelijk voor een goed georganiseerde en gefinancierde terreurorganisatie.”

De grote vraag blijft - en die is relevant voor onze hele westerse en vrije wereld - Gaat de USA het redden?

Feike ter Velde