Gaat de Bijbel ook op vakantie?

ds. Oscar Lohuis • 87 - 2011 • Uitgave: 14/15
Soms zegt een foto heel veel. In de autobiografie van Billy Graham, Just as I am, staat achterin een foto van Billy en Ruth Graham. Billy zit in een eenvoudige, houten stoel op de veranda achter zijn huis en zijn vrouw Ruth, die inmiddels naar de Heer is gegaan, staat achter hem. Een geopende Bijbel ligt op de schoot van dr. Billy Graham. Onder de foto staat: Relaxing at home, 1993. Voor een prediker bestaat er het gevaar van professionalisering. Daarmee bedoelen we, dat je op een gegeven moment alleen nog maar vanwege je professie bezig bent met het geloof en de Bijbel. Omdat het je werk is als predikant bestudeer je de Schrift, schrijf je preken, onderwijs je het Woord. Als er dan een vrije dag komt of als de vakantie aanbreekt laat je je Bijbel liggen, omdat je er immers altijd al mee bezig bent. Maar Billy Graham leest in zijn Bijbel terwijl hij thuis de gelegenheid heeft om uit te rusten of andere dingen te doen. Ook als hij niet verplicht is de Bijbel open te slaan om een preek voor te bereiden, strekt hij zich uit naar Gods Woord. Het geheim van het succes van deze geweldige evangelist (ik dank God voor de gave van deze broeder aan het Lichaam van Christus in onze tijd) ligt natuurlijk in zijn verborgen en vertrouwelijke omgang met God. Juist omdat het voor hem een genot en vreugde is om Gods Woord te lezen, heeft hij met zoveel overtuiging en zalving van de Heilige Geest het evangelie aan ongekend veel mensen mogen brengen.
Niet alleen voor predikers is er het gevaar van professionalisering. Voor iedere christen kan het zo worden dat je alleen de Bijbel pakt als het moet. Soms moet het van jezelf, of van anderen, of vanwege een traditie of gewoonte. Maar heb je ook een verlangen om de Bijbel te lezen? Van mensen die tot geloof zijn gekomen heb ik zo vaak gehoord dat ze ineens een groot verlangen hadden om het Woord van God te lezen en dat ook zijn gaan doen. Misschien gaat u binnenkort op vakantie of misschien bent op vakantie terwijl u dit leest. Gaat de Bijbel ook op vakantie? Daarmee bedoel ik, laten we de Bijbel ook liggen als we ons gewone werk en ons gewone ritme even laten liggen? Of grijpen we de gelegenheid die we hebben, om wat meer in de Bijbel te kunnen lezen, juist aan?
Een paar maanden geleden besloot ik er een paar dagen tussen uit te gaan om even helemaal alleen te zijn met de Heer. Van tevoren werd dit plan door diverse strubbelingen behoorlijk tegengewerkt (ik denk door de boze). Ik kreeg bijvoorbeeld onenigheid met mijn lieve vrouw over iets pietluttigs. En ik vergat niet de caravan, maar wel de sleutel van de caravan mee te nemen en kwam daar pas achter nadat ik al 50 km op weg was gegaan. Ik sta u overigens toe zich af te vragen of dat aan het werk van de boze of aan mijn eigen onnozelheid lag. Maar, uiteindelijk hebben die drie dagen mij geweldig geestelijk verkwikt. Ik heb de Here zo gedankt voor wat Hij mij heeft gegeven in die korte tijd. Er was ruimte en tijd voor lange wandelingen, veel gebed, veel lezen, reflecteren, dingen opschrijven, geen media om mij heen, geen e-mails of telefoontjes, geen spreekbeurten, geen schrijfopdrachten. Gewoon, alleen zijn met God, stil worden, luisteren en door Hem gehoord worden. Ook lichamelijk kwam ik helemaal bij. Een goed boek van Randy Alcorn voelde aan als pure rijkdom.
Deze ervaring heeft mij geleerd dat echt tot rust komen uiteindelijk niet plaatsvindt zonder een nieuwe ontmoeting met God. Als u op vakantie gaat of bent, dan moedig ik u aan om ook tijd te nemen met God. Om juist ook de vrije tijd die u hebt voor een deel te gebruiken om persoonlijk dichter bij God te komen. Lees eens een Bijbelboek in zijn geheel door. Maak eens een gebedswandeling. Lees een goed boek, dat u helpt God beter te leren kennen, een boek dat u opbouwt in het geloof. Uw geloof is van veel grotere waarde dan uw goud en uw zilver. U moet investeren in uw geloof! Dat is ook een manier waarop je je schatten in de hemel verzamelt. Het zal u niet teleurstellen. Je kunt het mooiste jacht uit de haven van Saint Tropez bezitten en toch zo ellendig als wat zijn. Je kunt op een eenvoudig campingstoeltje zitten bij je tentje en toch jezelf de meest gelukkige van de hele wereld prijzen. Waarom? Omdat je God hebt leren kennen en Zijn genade. Omdat je deel hebt gekregen aan de zalige hoop van het evangelie. Omdat je weet dat God van je houdt met een onvoorwaardelijke liefde, door Zijn genade over ons in Christus Jezus. Omdat je weet dat je door genade een kind van God bent en dat niets je ooit meer zal kunnen scheiden van Zijn liefde. Verblijdt u in de Heer, te allen tijde. Ook als u op vakantie bent. Hou het beeld van Billy Graham maar voor ogen. Het echte relaxen (ontspannen) is wanneer wij ook komen tot Hem, Die gezegd heeft: “Komt tot Mij, allen die vermoeid en belast zijt, en Ik zal u rust geven.” Ik wens u toe dat u in deze vakantietijd ook rust zult vinden voor uw ziel, in de nabijheid van onze Heer en Heiland. Hij nodigt u tot Zijn tafel zodat uw ziel wordt verkwikt (Psalm 23).

Ds. Oscar Lohuis