Gaza en daarna

Jan van Barneveld • 81 - 2005/06 • Uitgave: 13
Gaza en daarna

Wat er in Israël gaande is betekent een profetisch keerpunt in het handelen van de God van Israël met zijn volk en ook met de wereld. In de wereldgeschiedenis zal 9/11 een belangrijke datum zijn.


In de maand tussen het schrijven van dit artikel en het verschijnen van ons blad kan er veel gebeuren. Alles gaat zo snel. Na de eerste week van de zogenaamde ‘Terugtrekking uit Gaza’ drong het volgende zich sterk aan mij op. De gebeurtenissen die in en rondom Gaza plaatsvonden zullen binnenkort grote en ernstige gevolgen hebben over heel de wereld. Wat er in Israël gaande is betekent een profetisch keerpunt in het handelen van de God van Israël met zijn volk en ook met de wereld. In de wereldgeschiedenis zal 9/11 een belangrijke datum zijn. Het begin van de ‘Oorlog tegen het moslimterrorisme’. Profetisch is 8/15 (15-08-2005), het begin van de ‘ontruiming’, van wereldomvattende betekenis. We zagen twee mogelijkheden. Er is door zeer veel gelovige, orthodoxe Joden en bijbelgetrouwe Christenen vurig gebeden om een wonder, een machtig ingrijpen van God. We hoopten en baden dat de Strook van Gaza, die hoort bij het erfdeel van Juda, bij Israël zou blijven. Met de 8.500 Israëli’s in Gaza is gebeden om het behoud van hun huizen, synagogen, tuinbouwbedrijven, bijbelscholen en onderwijsinstellingen. Hun hoop en vertrouwen was en is op de HERE, hun God. Verder was iedereen tegen hen. De eigen regering, de internationale gemeenschap, waaronder de VS. Hun hoop op een wonder heeft een bijbelse basis: ‘Zo zegt de HERE der heerscharen: Al zal dit in de ogen van dit volk in die dagen te wonderlijk zijn, zou het dan ook in mijn ogen te wonderlijk zijn?’ (Zacharia 8:6). Dit zegt de HERE in een hoofdstuk dat over het herstel van Israël gaat. In 1948 (Onafhankelijkheidsoorlog) en 1967 (Zesdaagse Oorlog) zijn veel geweldige wonderen gebeurd. Denk ook aan het wonder van het herstel van het met stenen, dorens en distels bezaaide onvruchtbare Palestina! Bovendien, God beloont volhardend geloof altijd. Volharding en geloof waren er zeker bij veel Joodse mensen in Gaza. De tweede mogelijkheid was dat het wonder niet plaats zou vinden zoals wij hoopten en verwachtten. Dat het later, op Gods wijze gebeurt. Dat er binnenkort inderdaad wonderlijke en verbijsterende dingen gaan gebeuren is volgens het profetische Woord zeker. Die ontwikkelingen zijn door de terugtrekking uit Gaza, in een stroomversnelling terecht gekomen. Want de hele wereld is erbij betrokken.

Een rij
Voordat we ingaan op de profetische, ernstige betekenis van de gebeurtenissen van de afgelopen anderhalve maand, voor een goed begrip enkele belangrijke feiten. De druk van de wereld, vooral van de VS, op de regering van Israël om Gaza te ontruimen, was zeer groot. Sharon kon bijna niet anders.
De eerlijkheid gebiedt te melden dat in Israël openlijk (o.a. in het boek ‘Boemerang’) wordt beweerd, dat Sharon de ‘ontruiming’ gebruikte om de aandacht af te leiden van onfrisse geldaffaires, waarin hij en vooral zijn zonen terecht zouden zijn gekomen.
Met zichtbare tegenzin en soms onder tranen sleepten Israëlische soldaten Joodse mensen uit de nederzettingen. De hoofdschuldige is de zware, internationale druk van o.a. president Bush. ‘Ze moesten hem maar eens uit zijn huis slepen’ merkte iemand op. De wereldmacht VS is juist door de HERE geroepen om Israël te beschermen tegen het Arabische moslimgeweld en terrorisme. Daarom rust er zware schuld op de VS. Het is niet zomaar dat in de afgelopen maand juni een record aantal tropische stormen over de VS woedde. Er waren aardbevingen in Montana en Nieuw Mexico. Benzineprijzen stegen dramatisch. Record hitte en droogte in grote delen van de VS. God waarschuwt altijd! De VS, de Palestijnse Autoriteit, Arabische staten en vooral Hamas en andere moslimterroristenorganisaties hebben Israël duidelijk gemaakt dat het niet blijft bij de ontruiming van Gaza. Condoleezza Rice eiste, ongevoelig en hard, zelfs tijdens de dramatische en onrechtvaardige ontruiming, dat spoedig meer concessies verwacht worden. De moslimterroristen hebben verklaard dat ze hun moordenaarsvak snel weer zullen oppakken. Veel politieke deskundigen zijn het erover eens dat Gaza een moslim-palestijns terroristenstaatje zal worden. Geen plek in Israël zal meer veilig zijn voor hun explosieven. Zodra Egypte de grenscontrole tussen Gaza en Egypte overneemt, zullen moderne wapens binnen handbereik van de terroristen komen. Geld is er genoeg, bijvoorbeeld giften van de EU en van Nederland. Ons belastinggeld! Wapens zijn genoeg te koop.
Israëli’s in Gaza is groot onrecht aangedaan. De HERE is een God van recht. Het zou goed zijn als het platform van Israëliorganisaties zou nagaan of wij samen iets voor de van huis en haard verdreven Israëli’s zouden kunnen doen.

Nog een rijtje
Wereldlijke machthebbers stonden goedkeurend glimlachend toe te kijken hoe Joodse mensen uit hun huizen werden gesleept. De VN kon de vreugde niet verbergen en financierde de spandoeken, T-shirts en stickers van de Palestijnen. ‘Eerst Gaza, dan de Westbank en Jeruzalem’ staat erop. Tegelijk trok de VN haar personeel uit Gaza terug vanwege ‘het extreme gevaar’ vanwege het vertrek van Israel! Ook hierom zullen ‘Gods oordelen gaan over de hele wereld’ (Psalm 105:7). Apocalyptische rampen zijn door de wandaden van 8/15 een grote stap dichterbij gebracht. Het is duidelijk wat er gaande is. Er is voor Joden zelfs geen plaats in het land dat de HERE voor hen heeft bestemd. De Nazi’s zeiden: Geen plaats voor Joden in Europa. Nu worden ze uit hun woonplaatsen in hun eigen land verdreven. Nog een rijtje over de gebeurtenissen opstellen.
De ontruiming van Gaza wordt door de Islam gezien als een triomf van hun godheid. De moslimterroristen juichen. Hamas heeft geen besef van Wie de HERE, de God van Israël is. Ook president Bush en andere wereldleiders begrijpen niet met Wie zij te maken hebben. Op een spandoek in Gaza stond: ‘Bush en Sharon hebben de oorlog verklaard aan God en Zijn Bijbel’. ‘Ik zal Mij groot en heilig betonen en Mij doen kennen ten aanschouwen van veel volken; en zij zullen weten dat Ik de HERE ben’ (Ezechiël 38:23). Dat gaat binnenkort gebeuren. Dat zijn de naweeën van 8/15.
Het feit dat de God van Israël nog niet heeft ingegrepen geeft aan dat zijn oordelen snel zullen komen. En ‘zij zullen weten wie de HERE is’. De Allerhoogste laat niet met Zich spotten. Het “Gaza-succes” van de moslimterroristen zal een golf van terrorisme over de hele wereld jagen.
God gaat door met het herstel van Israël. Hij zal tot zijn doel komen. Gaza zal bij Israël horen. Judea en Samaria, de profeet noemt die streken ‘de bergen van Israël, ‘zullen uw takken voortbrengen en uw vruchten dragen voor mijn volk Israël, want nabij is zijn komst’ (Ezechiël 36:8). Oordelen over de ‘Filistijnen’ in Gaza, zijn in de Bijbel op verscheidene plaatsen voorzegd.
Het plan van God zal voortgang vinden. Snel, krachtig en verbijsterend voor de ogen van heel de wereld.

Jan van Barneveld