Gebed als medicijn?

Jef de Vriese • 80 - 2004/05 • Uitgave: 13
Gebed als medicijn?

Wanneer u een kind laat kiezen tussen een cadeautje van Sinterklaas of Sinterklaas zelf - maar dan geen cadeautje -, wat kiest het dan? Het kiest waar wij vaak voor kiezen als het om God gaat: we verlangen meer naar Zijn cadeautjes dan naar Hemzelf. Gebed is vaak uitdrukking van eigenbelang. God en gebed tot Hem kunnen gebruikt worden als medicijn voor de pijn. God past dan in het plan van streven naar zelfwaarde en geluk. Een humanistisch accent in dit geluksstreven maakt van God een Sinterklaas die instaat voor onmiddellijk geluk en een verhoogd gevoel van zelfwaarde. Niet de heiliging staat dan centraal. Geloof wordt gebruikt als bevrediging voor de levensbehoefte van geluk en genot.
Volwassen geloof is echter niet bezorgd over het eigen leven. Volwassen geloof strekt zich ten diepste niet uit naar de afwezigheid van problemen, maar naar het bestand zijn tegen de vruchteloosheid van het leven (vgl. 1 Kor. 10:13), zodat de naam van God wordt geëerd. Gebed behoort uitdrukking te zijn van Godsbelang, namelijk: "Hoe kan ik in de persoonlijke strijd van mijn leven Christusgelijkvormig reageren." Gebed zegt: "Niet meer mijn ik, maar Christus" (Gal. 2:20).

ds. Jef De Vriese