Gebed als test?

Jef de Vriese • 80 - 2004/05 • Uitgave: 12
Gebed als test?

Gebed kan voorwaardelijke liefde zijn: "Ik hou van U, indien U dit voor mij doet." De interpretatie van Gods Vaderzorg wordt opgehangen aan het al dan niet verkrijgen van de gewenste gebedsverhoring. Ons gebed wordt dan een test voor God.
Magisch denken over gebed veronderstelt dat Gods daadkracht in gang wordt gezet door de geloofskracht van de gelovige. Het ingrijpen van God wordt dan afhankelijk gesteld van zogenaamd geloof. Gebrek aan verandering wordt geïnterpreteerd als ongeloof. In dit denken wordt niet God op de proef gesteld, maar het geloof van de gelovige. Gebedsverhoring is dan de bevestiging van zijn godsvertrouwen. Gebrek aan gebedsverhoring is de bevestiging van zijn ongeloof. De schade die dit aanricht is desastreus: het versterkt het gevoel afgewezen te zijn door God en kerft schuld pijnlijk diep in de ziel.
Gebed is geen test voor geloofskracht; noch een test voor Gods daadkracht.
Gebedsafhankelijkheid onderwerpt zich aan Gods soevereiniteit. Hij kan genezen en Hij kan laten sterven. Hij kan een wonder doen, of ook niet. Het echte wonder is dat Hij - ongeacht de vorm van Zijn antwoord – ons behouden in het Vaderhuis doet aankomen.

ds. Jef De Vriese