Gebed en verootmoediging voor Israël

Dirk van Genderen • 82 - 2006/07 • Uitgave: 24
De situatie rond Israël en in het Midden-Oosten wordt er niet rooskleuriger op. Er hoeft maar iets te gebeuren, of de vlam zal opnieuw in de pan slaan. En heftig ook. De spanningen rondom Iran lopen verder op. Een indrukwekkende hoeveelheid oorlogsbodems is intussen in het gebied aanwezig. En de extra troepen die Amerika naar Irak stuurt, gaan die er mogelijk ook heen met het oog op Iran? Een paar weken geleden meldde de nieuwssite Debka dat het Syrische leger wordt uitgebreid en gemoderniseerd. En ook de situatie in het Gaza-gebied dreigt te escaleren.

In deze spanningsvolle situatie doen ruim dertig organisaties, die deel uitmaken van het Israëlplatform in Nederland, een dringende oproep tot gebed en verootmoediging. Dat lijkt mij de juiste weg. We kunnen veel doen voor Israël en laten we dat alstublieft doen. Maar in de huidige situatie wil ik me van harte achter het appèl van deze organisaties scharen, die van 9-11 maart een Israëlconferentie in De Bron in Dalfsen organiseren, met als thema ‘Ontwaak en word wakker’.

De strijd die gaande is rondom Israël, is een geestelijke strijd en heeft alles te maken met de wederkomst van de Here Jezus. Wat kunnen we beter doen dan de God van Israël aanroepen? Hij is de Enige, Die ware vrede kan brengen. En die vrede komt! Dat is zeker!

Het thema ‘Ontwaak en word wakker’ is ontleend aan het gebed van David in Psalm 35:22. Laat deze bede ook een appèl op ons zijn. Zijn we wel wakker of slapen we nog? In Matteüs 25 zijn alle tien de maagden in slaap gevallen. Dan klinkt het in vers 6: ‘De Bruidegom, zie, gaat Hem tegemoet’. Hebben wij wel olie in onze lampen? Het is de hoogste tijd om te ontwaken en wakker te worden!

Dirk van Genderen
Hoofdredacteur Het Zoeklicht