Gebedsactie langs Nederlandse kust

Peter de Haan • 81 - 2005/06 • Uitgave: 1
Gebedsactie langs Nederlandse kust

Vanaf Texel en de kop van Noord-Holland tot aan de Belgische kust gaan christenen op 9 april het strand op om te bidden voor ons land. Organisator Feiko Stijns: ,,Het doel is om genade af te smeken van God. Om ons te verootmoedigen voor Hem.”
Nederland raakt volgens Stijns vervreemd van God, zo merkte hij in 2004. "Gebroken gezinnen, ruzie, mensen die met woorden worden gekrenkt. Gods’ hart breekt door deze dingen. God huilt over Nederland.” Iedereen is welkom om mee te bidden. Voor meer informatie over plaatsen en tijd kunt u mailen naar kustgebed@hotmail.com.