Gebedsverhoring

Jef de Vriese • 87 - 2011 • Uitgave: 10
U zucht in uw lijden. U weet niet wat te bidden (Romeinen 8). U kunt zich afvragen of iets wel goed is, wat Gods plan is, hoe iets in elkaar zit, of waarom u iets niet begrijpt. Maar de Heilige Geest ziet het en bidt naar Gods wil. Hij weet precies wat er met u gebeurt en Hij weet exact wat het hartsverlangen is van God. De Vader ziet de bedoelingen van uw hart, keert Zich naar de Heilige Geest en hoort de gebeden die helemaal passen bij dat hart van u! Zijn gebed is perfect afgestemd op uw hart en het hart van de Vader.
U ziet als een spiegel in raadselen. U begrijpt niet steeds wat God wil in uw lijden. Maar de Heilige Geest, Die de wil van de Vader kent, weet het en Hij pleit voor u. Het is de wil van de Vader Zelf, die de Heilige Geest aan het bidden zet. De Drie-ene God is helemaal betrokken bij uw zuchten om u daar doorheen binnen te brengen in Zijn heerlijkheid.
De Heilige Geest doorzoekt alles, zelfs de diepten van God (1 Korintiërs 2:10-11). Hij kent de gedachten van de Vader volkomen. Christenen praten gemakkelijk over God kennen, maar de Heilige Geest kent Hem volkomen en Hij bidt in overeenstemming met het hart van God. Hij bidt voor u. Denkt u dat ook maar iets van uw leven kan ontsnappen aan het begrijpen van God, het pleiten van de Heilige Geest en de beantwoording van dat gebed? Niets!

Jef De Vriese