Gebedsweek in teken van getuigenis

Peter de Haan • 85 - 2009 • Uitgave: 23
Het thema van de Week van Gebed in januari 2010 heeft het thema ‘Jij bent mijn getuige’. De Raad van Kerken en de Evangelische Alliantie willen met dit thema uitdrukken dat bidden en getuigen hand in hand gaan. De inspiratie voor dit thema komt vanuit Schotland, waar in Edinburgh honderd jaar geleden een zendingsconferentie plaatsvond waarbij het belang van de wereldwijde verspreiding van het evangelie centraal stond. Deze conferentie was een mijlpaal in de interkerkelijke missionaire samenwerking, melden de organisaties.
Christenen uit verschillende tradities zullen door de samenwerking van deze twee organisaties tijdens de gebedsweek wereldwijd stilstaan bij de opdracht om in spreken en handelen een getuige te zijn van Jezus Christus. De gebedsweek van beide organisaties wordt gehouden van 17 tot 23 januari.