Geen ander evangelie

Dirk van Genderen • 83 - 2007 • Uitgave: 2
Geen ander evangelie

Soms hoor je mensen zeggen: Paulus zegt dit nu wel, maar… en dan kan er van alles volgen. Alsof wij het beter zouden weten dan Paulus. Misschien meer inzicht zouden hebben dan hij. Een stapje hoger op de geestelijke ladder zouden staan.

Weet u wat Paulus daarover zegt – dit speelde toen namelijk ook al – : “Het verbaast mij, dat gij u zo schielijk van degene, die u door de genade van Christus geroepen heeft, laat afbrengen tot een ander Evangelie en dat is geen evangelie. Er zijn echter sommigen, die u in verwarring brengen en het Evangelie van Christus willen verdraaien. Maar ook al zouden wij, of een engel uit de hemel, u een evangelie verkondigen, afwijkend van hetgeen wij u verkondigd hebben, die zij vervloekt. Gelijk wij vroeger reeds gezegd hebben, zeg ik thans nog eens: indien iemand u een evangelie predikt, afwijkend van hetgeen gij ontvangen hebt, die zij vervloekt” (Gal. 1:6-9).

Het was nodig dat Paulus dit heel duidelijk stelde omdat aan de pasbekeerde heidenchristenen werd geleerd dat ze toch ook Joodse wetten, zoals de besnijdenis, zouden moeten onderhouden, omdat geloof in de Here Jezus alleen niet voldoende zou zijn om behouden te worden. Paulus zegt het met grote nadruk dat de mens uitsluitend wordt gerechtvaardigd door het geloof in Christus Jezus.

Dit is iets waar we ook in onze dagen alert op moeten zijn. We mogen de Here wel voortdurend bidden om wijsheid en onderscheidingsvermogen. Soms wordt de boodschap zo subtiel aangepast dat we het nauwelijks in de gaten hebben. Dan is het van groot belang dat we Gods Woord kennen, want dat is onze uiteindelijke toetssteen. Ook kunnen we niet zonder de Heilige Geest, omdat Hij ons in alle waarheid zal leiden (Joh. 16:13).

Dit legt een grote verantwoordelijkheid bij de verkondigers van het Evangelie. Om getrouw te zijn. Om een zuiver geluid te laten horen. Laten zij hun boodschap eens vergelijken met Paulus’ boodschap. En laten ook de hoorders alert zijn. We zouden wel eens iets meer van de mensen uit Berea mogen hebben. Zij toetsten dagelijks de boodschap van Paulus en Silas aan de Schriften (Hand. 17:11).

Dirk van Genderen
Hoofdredacteur Het Zoeklicht