Geen geheimen

Henk Schouten • 82 - 2006/07 • Uitgave: 17
Veel artikelen in dit Zoeklicht gaan over ‘geheimenissen’. Dingen die verborgen zijn, maar geopenbaard moeten worden. U zult versteld staan van de diepe verborgenheden die de Here God ons wil openbaren. Zo leest u over het geheimenis der Godsvrucht, het geheimenis van Zijn Wil, het geheimenis van Christus. Maar ook over het geheimenis van Babylon, het geheimenis der wetteloosheid. Na lezing is het geen geheim meer.

In een artikel over Reiki wordt een andere geheimenis geopenbaard, aanhangers daarvan willen juist voorkomen dat de duistere achtergrond geopenbaard wordt. Op verborgen wijze infiltreert deze donkere macht de samenleving. Drs. Martie Dieperink schrijft helder, ontsluiert ook deze verborgenheid. Zeker een bewaarartikel.
Ook over haar eigen leven en worsteling schrijft Martie. Wat een getuigenis, zo vast te zitten in het duister en daaruit bevrijd worden door de Here Jezus. Zo kan het ook voor u zijn.

Het Zoeklicht schijnt en geheimen worden onthuld.

Ds. Henk Schouten
Directeur Het Zoeklicht