Geen lege lol

Els ter Welle • 97 - 2021 • Uitgave: 6
‘Voor een ongelukkig mens is elke dag slecht, voor een blijmoedig mens is het altijd feest’ (Spreuken 15:15, GNB).

Ik heb een goede kennis die een verschrikkelijke jeugd heeft gehad. Enkele jaren geleden kreeg haar man een ernstige vorm van kanker en is hij een enorme lijdensweg gegaan. Drie jaar geleden is hij overleden. Daarna kreeg ze grote problemen met een van haar zoons die haar de rug toekeerde.

Tot overmaat van ramp kreeg zij een ernstige longaandoening waaraan ze is geopereerd en voor de dood weggehaald. Nog steeds is haar gezondheid kwetsbaar. Maar als we elkaar bellen, vertelt ze me hoe ze van haar leven geniet en somt ze alle mooie dingen op die ze heeft meegemaakt.

Blijmoedig mens
Zij is een voorbeeld van een blijmoedig mens. Heb je gewoon geluk als je zo bent? Word je zo geboren? Paulus zegt tegen de Filippenzen: ‘Al wat waar, al wat waardig, al wat rechtvaardig, al wat rein, al wat beminnelijk, al wat welluidend is, al wat deugd heet en lof verdient, bedenk dat’ (4:8).
Een ongelukkig mens blijft stilstaan bij negatieve dingen, maar iemand die blijmoedig is, concentreert zich op het positieve. Maar wat is dat moeilijk als je in de put zit. Dan kun je vaak helemaal geen mooie dingen bedenken. Ik heb in zo’n moeilijke periode mezelf de opdracht gegeven om elke dag vier lichtpuntjes op te schrijven. Dat gaf een sneeuwbaleffect bij mij. Het positieve kreeg steeds meer de overhand en zo krabbelde ik uit de put.

Zorgen beroeren je binnenin
Je weet het: piekeren heeft geen zin
Maar… je doet het steeds weer
Telt alle sores op
En dat doet verschrikkelijk zeer

Zucht… het is allemaal zo zwaar
Dat is helemaal waar, maar…
Zijn er ook mooie dingen in je leven?
Tel die op en vergeet er geen!
Het moeilijke is met het mooie verweven

Pluk de bloemen waar je bij kunt
Dan kom je tot het punt
Dat je verrukt bent van alle geuren
Niet alleen verdriet ziet
Maar ook mooie kleuren die je opbeuren


Een feest
Leven met God is een feest, maar is geen lege lol. De blijdschap van een kind van God is door tranen heen de diepe vreugde van het geloof ervaren. Hoe donker het ook zijn kan, laat die blijdschap het winnen!

Els ter Welle