Geen ontsnapping

Jef de Vriese • 87 - 2011 • Uitgave: 2
U bent en de schepping met u, aan de zinloosheid onderworpen (Romeinen 8). De schepping zucht gezamenlijk, in al haar onderdelen. U zit er middenin. De vraag is niet “Waarom overkomt mij dit”, maar veeleer “Waarom zou ik er aan ontsnappen?” Lijden in een vruchteloze wereld is de gebruikelijke gang van zaken, ook voor de christen die de Geest heeft ontvangen.
Over welke vruchteloosheid gaat het? Allereerst is het de zonde, haar gevolgen en daarmee samenhangend alle vormen van vruchteloosheid en lijden in het algemeen. Paulus noemt specifiekere dingen: verdrukking of benauwdheid, of vervolging, of honger, of naaktheid, of gevaar, of het zwaard. Het kan ook gaan over dood, leven, engelen, overheden, krachten, tegenwoordige en toekomstige dingen, hoogte en diepte of enig ander schepsel.
Vul uw eigen strijdterrein en tegenstand maar in. Bent u bang voor mensen, voor veroordeling, voor gebrek aan vaardigheden die u nodig hebt in moeilijke omstandigheden, etc.? Bent u bang voor schepsels: uw man, vrouw, collega, leider, gast, spinnen, demonen, etc.?
De normale gang van zaken is dat u in het leven midden in een strijd staat die u niet aankunt. Dat betekent niet dat u vruchteloosheid passief lijdzaam moet ondergaan. U bent immers niet uitgeschakeld, maar bevrijd om door de kracht van de Geest te leven. De vruchteloosheid wordt overmeesterd door God die u heeft gered, bezig is u te redden en u zal redden. U leeft in het tijdperk van de Heilige Geest die vrijmaakt van de wet van de zonde en de dood.

Jef De Vriese